A Magyar Patrisztikai Társaság országos konferenciája Pécsett

2015 June 20

Június 25. és 27. között Pécsett tartja rendes évi konferenciáját a Magyar Patrisztikai Társaság. A korai kereszténységgel foglalkozó kutatók az idén az „eszmény" és „eszményítés" szempontjából vizsgálják az egyházatyák munkásságát és az ókeresztény művészetet.

Az érdeklődő közönség jeles hazai teológusok, irodalomtörténészek, filozófusok, klasszika-filológusok előadásait hallgathatja meg a pécsi Püspökvár Magtár Látogatóközpont épületében. Ez a konferencia az első nyilvános esemény a közelmúltban teljes egészében felújított 18. századi épület kétszáz főt befogadni képes konferenciatermében. A találkozót a vendéglátó, Udvardy György megyéspüspök nyitja meg június 25-én, csütörtökön 16 órakor.

A Pécsi Püspökség különös gondot fordít az ókeresztény örökség ápolására és kutatására, hiszen története szorosan összekapcsolódik az ókori kereszténységgel. Szent István 1009-ben alapított püspökséget Pécsen, amelynek székesegyháza és püspöki palotája az egykori ókeresztény temetőben kapott helyet. A területen az 5. századi népvándorlási hullámok komoly pusztítást végeztek, de az itt élők már a Karoling-kortól kezdve újból liturgikus használatba vettek egyes keresztény szakrális épületeket. Az ókeresztény örökség ápolása nem csupán történeti és tudományos kérdés a Pécsi Egyházmegyében, hiszen a katolikus egyházban az egyházatyák munkássága élő és megelevenítő hagyományként van jelen.
Dátum:
2015. június 25. 15:00 - 2015. június 27. 12:00
Helyszín:
Pécs, Püspökvár Magtár Látogatóközpont

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél