Fülszöveg:

A Biblia háromnegyedét kitevő Ószövetség még a Szentírás rendszeres olvasói számára is rejt ismeretlen területeket. Ezek felfedezésére, bebarangolására hív ez a kézikönyv. Olvasmányosan beszéli el az Ószövetség eredetét, történeti hátterét; közérthetően tolmácsolja a bibliakutatás tudományos eredményeit.

Első része az ószövetségi könyvgyűjtemény kialakulását, vallási jelentőségét és értelmezésének történetét foglalja össze. Második része az ókori Izrael történetének keretei között mutatja be a gyűjteményt alkotó negyvenhat könyvet. Megismerjük az egyes könyvek vallási és történeti hátterét, kialakulásának folyamatát és máig ható jelentőségét.

 

Szerzője a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Ószövetség-tanára. Művével azokat kívánja szolgálni, akik tanulmányaik során vagy személyes érdeklődésből ismerkednek az Ószövetséggel.

Tartalom

 Az alábbi linkre kattintva webshopunkban megvásárolható.

A kötet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, Johann Michael Sailer, a centrum unitatis újrafelfedezője, A centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia  címen benyújtott doktori értekezést tartalmazza, kisebb módosításokkal. A felvilágosodás teológiai értelmezése és az Egyházra gyakorolt hatása még mindig tárgyalt téma és értékelése még messze nem lezárt. A könyv a regensburgi egyházmegye boldogemlékű püspökének, Johann Michael Sailernek (Aresing, 1751.11.17. – Regensburg, 1832.05.20.) a pályafutását – mint apró részecskéjét az ébredező felvilágosodás időszakának – követi, aki a korszellemre irányuló intenzív reflexió, és korának legkülönbözőbb szellemi irányzataival folytatott állandó dialógus által gazdag tudományos – teológiai és gyakorlati–lelkipásztori örökséget hagyott hátra az utókor egyházának a dél-német területen. A könyv megkísérli Sailer teológiájának lényegét egy „biografikus teológiai” keretben bemutatni. Mivel biografikus teológiáról van szó, folyamatosan reflektál Sailer személyes „élet-eseményeire”, lelkiségére és vallásosságára, mint ahogy lelkipásztori és missziós tevékenységére is, melyekre a korábbi kutatómunkák  kevés figyelmet szenteltek. Sailer tudományos örökségének adekvát értelmezése – váltás a Melchior Cano féle „locus-teológiáról” egy jellegzetes egzisztencia szemléletű „centrum-teológiára” – aligha lehetséges a belső-személyes életút figyelembevétele nélkül. A mű egyszerre követi nyomon Sailer fejlődési útját a belső, spirituális és külső, kortársi szférában addig a pontig, ahol a tipikus saileri teológia – ami egyben a modern teológia alapja is – megszületik.

Bevezetés

Tartalom

Az alábbi linkre kattintva a webshopunkban megvásárolható.

Fülszöveg:

A közép- és kelet-európai országok területén működő egyházak államhoz való viszonyulása közös és eltérő fejleményeket is mutat. Fejlődésük más-más hatások függvényében alakult, s ahogy országonként különbözött az állam és az egyház viszonya, változatosak a régió társadalmai és egyházai közötti kötelékek is. A kötet tanulmányai a társadalom egyháza – az egyház társadalma kérdéskörét a 20. századi Magyarországon és Romániában az országonként és felekezetenként is eltérő tapasztalatok bemutatásával vizsgálják. Az egyes írások az egyházi helyzetértékeléseket és magatartásformákat a helyi társadalmak interakcióinak összefüggéseiben értelmezik. Segítségükkel különböző miliőben szemlélhetjük a hatások-ellenhatások rendszerét, az adottságok és hatások által kiváltott reakciókat. A társadalmi jellemzőket is szem előtt tartó megközelítés korábban figyelmen kívül hagyott kulturális kapcsolatokat és szerkezeti sajátosságokat is láthatóvá tesz.

 

A kötetet ára 2100 Ft.

Bevezető

Tartalom

Megjelent a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszéke által 2015. március 19-én megrendezett Kettős hatás. Helyettesíthető-e az etika matematikával című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát közre adó kötet.

A kiadvány megvásárolható a főiskolán! Alább megtekinthető a kötet tartalomjegyzéke és a tanulmányok tartalmi összefoglalóját adó bevezető.

Tartalomjegyzék

Bevezető

E-book

Június 25. és 27. között Pécsett tartja rendes évi konferenciáját a Magyar Patrisztikai Társaság. A korai kereszténységgel foglalkozó kutatók az idén az „eszmény" és „eszményítés" szempontjából vizsgálják az egyházatyák munkásságát és az ókeresztény művészetet.

Fülszöveg:

A Biblia háromnegyedét kitevő Ószövetség még a Szentírás rendszeres olvasói számára is rejt ismeretlen területeket. Ezek felfedezésére, bebarangolására hív ez a kézikönyv. Olvasmányosan beszéli el az Ószövetség eredetét, történeti hátterét; közérthetően tolmácsolja a bibliakutatás tudományos eredményeit.

Első része az ószövetségi könyvgyűjtemény kialakulását, vallási jelentőségét és értelmezésének történetét foglalja össze. Második része az ókori Izrael történetének keretei között mutatja be a gyűjteményt alkotó negyvenhat könyvet. Megismerjük az egyes könyvek vallási és történeti hátterét, kialakulásának folyamatát és máig ható jelentőségét.

 

Szerzője a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Ószövetség-tanára. Művével azokat kívánja szolgálni, akik tanulmányaik során vagy személyes érdeklődésből ismerkednek az Ószövetséggel.

Tartalom

 Az alábbi linkre kattintva webshopunkban megvásárolható.

A kötet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, Johann Michael Sailer, a centrum unitatis újrafelfedezője, A centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia  címen benyújtott doktori értekezést tartalmazza, kisebb módosításokkal. A felvilágosodás teológiai értelmezése és az Egyházra gyakorolt hatása még mindig tárgyalt téma és értékelése még messze nem lezárt. A könyv a regensburgi egyházmegye boldogemlékű püspökének, Johann Michael Sailernek (Aresing, 1751.11.17. – Regensburg, 1832.05.20.) a pályafutását – mint apró részecskéjét az ébredező felvilágosodás időszakának – követi, aki a korszellemre irányuló intenzív reflexió, és korának legkülönbözőbb szellemi irányzataival folytatott állandó dialógus által gazdag tudományos – teológiai és gyakorlati–lelkipásztori örökséget hagyott hátra az utókor egyházának a dél-német területen. A könyv megkísérli Sailer teológiájának lényegét egy „biografikus teológiai” keretben bemutatni. Mivel biografikus teológiáról van szó, folyamatosan reflektál Sailer személyes „élet-eseményeire”, lelkiségére és vallásosságára, mint ahogy lelkipásztori és missziós tevékenységére is, melyekre a korábbi kutatómunkák  kevés figyelmet szenteltek. Sailer tudományos örökségének adekvát értelmezése – váltás a Melchior Cano féle „locus-teológiáról” egy jellegzetes egzisztencia szemléletű „centrum-teológiára” – aligha lehetséges a belső-személyes életút figyelembevétele nélkül. A mű egyszerre követi nyomon Sailer fejlődési útját a belső, spirituális és külső, kortársi szférában addig a pontig, ahol a tipikus saileri teológia – ami egyben a modern teológia alapja is – megszületik.

Bevezetés

Tartalom

Az alábbi linkre kattintva a webshopunkban megvásárolható.

Fülszöveg:

A közép- és kelet-európai országok területén működő egyházak államhoz való viszonyulása közös és eltérő fejleményeket is mutat. Fejlődésük más-más hatások függvényében alakult, s ahogy országonként különbözött az állam és az egyház viszonya, változatosak a régió társadalmai és egyházai közötti kötelékek is. A kötet tanulmányai a társadalom egyháza – az egyház társadalma kérdéskörét a 20. századi Magyarországon és Romániában az országonként és felekezetenként is eltérő tapasztalatok bemutatásával vizsgálják. Az egyes írások az egyházi helyzetértékeléseket és magatartásformákat a helyi társadalmak interakcióinak összefüggéseiben értelmezik. Segítségükkel különböző miliőben szemlélhetjük a hatások-ellenhatások rendszerét, az adottságok és hatások által kiváltott reakciókat. A társadalmi jellemzőket is szem előtt tartó megközelítés korábban figyelmen kívül hagyott kulturális kapcsolatokat és szerkezeti sajátosságokat is láthatóvá tesz.

 

A kötetet ára 2100 Ft.

Bevezető

Tartalom

Megjelent a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszéke által 2015. március 19-én megrendezett Kettős hatás. Helyettesíthető-e az etika matematikával című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát közre adó kötet.

A kiadvány megvásárolható a főiskolán! Alább megtekinthető a kötet tartalomjegyzéke és a tanulmányok tartalmi összefoglalóját adó bevezető.

Tartalomjegyzék

Bevezető

E-book

Megjelent a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán 2014. december végén rendezett

A Pécsi Egyházmegye és az I. világháború című kiállításának katalógusa.

A katalógus a kiállítás tematikai összefoglalóját adja, és bemutatja a kiállított képek egy részét.

Előszó

Június 25. és 27. között Pécsett tartja rendes évi konferenciáját a Magyar Patrisztikai Társaság. A korai kereszténységgel foglalkozó kutatók az idén az „eszmény" és „eszményítés" szempontjából vizsgálják az egyházatyák munkásságát és az ókeresztény művészetet.

Kettős hatás. Helyettesíthető-e az etika matematikával? címmel a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság tanszéke a PTE Filozófia Doktori Iskolával közösen konferenciát rendez 2015. március 19-én. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a főiskola 3. emeleti nagy előadójába!

Az előadások összefoglalóját erre a linkre kattintva érhetik el!

A Pécsi Hittudományi Főiskola szervezésében 2014. május 13-án első alkalommal kerül megrendezésre a magyarországi felsőoktatási intézményekben és kutatóintézetekben dolgozó egyháztörténészek találkozója és seregszemléje. 
Az első találkozó témája: Az egyháztörténet oktatása külföldön és hazánkban.
A találkozó részletes programjáról az alábbi linkre vagy a képre kattintva tudakozódhat. A konferencia nyílt, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Április 3-án a Pécsi Hittudományi Főiskola Dísztermében nemzetközi konferenciát tartunk az ősszel megrendezésre kerülő Családszinódus kapcsán. A nemzetközi konferencia előadói a családszinódusra kibocsátott kérdőív főbb kérdésköreit vizsgálják.
A konferencia nyílt, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Részletekért katt a képre!

Tudományos Diákköri Konferenciát szervez a Pécsi Hittudományi Főiskola hallgatóinak részvételével. A konferencia nyitott minden érdeklődő számára. A részletes program az alábbi linken vagy a képre kattinva tekinthető meg.
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola ad helyt a Helikon Kiadó és a MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport közös kiadványának a bemutatására. A mű címe:
A honfoglalók viselete - Magyar őstörténet 1. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! További információkhoz katt a képre!

"Fiatalon, sok tapasztalattal" - 2. 
Múlt héten egy beszélgetés keretében ünnepeltük meg, hogy Dr. Gesztesy András tanár urat 
Fraknói Vilmos díjjal tüntették ki. Ezen a héten, szerdán, 17:00-tól, a beszélgetés második és egyben befejező részére kerül sor a főiskola új épületének 3. emeleti nagyelőadójában. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Jövő hét kedden-szerdán a Bécsi Egyetem professzora, Gerhard Marschütz tart előadásokat a bioetika témakörében. 
Részletes információkat az alábbi linken vagy a képre kattintva találhatnak.

Az előadások nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Március 11-én 18:00 órától Lábady Tamás professzor tart előadást a főiskola Dísztermében.
Előadásának címe:
Az ember, mint kár? Reprodukció, mint alanyi jog? Kérdések és válaszok

Az előadás nyílt, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

"Korunk egyik legeredetibb és legmélyebb teológusa" - így jellemezte Yves Congar azt a görög ortodox teológust, akit a végső időkről faggatunk korábbi és friss művein keresztül. A metropolitaként és az ortodox-katolikus teológiai bizottság társelnökeként is dolgozó Joánisz Ziziúlasz (1931-) az egyházatyák örökségébe lépve a szabadságban és kapcsolatokban megvalósuló személyről gondolkodik, e személy itt és most bekövetkező jövőjéről az eucharisztiában. E gondolkodás egyháztani távlatai ökumenikus jelentőségűek: ihletet jelentenek a protestáns, a katolikus és az ortodox teológia számára egyaránt.

"... a Lélek az, aki a végső időket a történelembe vonja. Ő szembesíti a történelem folyamát saját beteljesülésével, átalakulásával és színeváltozásával. Ezzel ... a Lélek nem egy már korábban is létező szerkezetet kelt életre, hanem megteremti azt; a lineáris történelmi valóságot jelenné változtatja. A történelmet nem lehet többé csupán múltként felfogni, vagyis az emlékezés lélektani és tapasztalati fogalmát alkalmazni az emberi elme visszatekintő képességének értelmében. Amikor a végső idők meglátogatnak bennünket, az egyház emlékezete azt az eucharisztikus paradoxont tanulja meg, amelyet semmilyen történeti tudat soha nem foghat fel, vagyis az emlékezést a jövőre, miként a ... liturgiában halljuk: : tieidet a tieidből néked ajánljuk fel, mindnyájunkért és mindenekért.>>" (J. Ziziúlasz: Being as Communion)
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél