Items filtered by date: October 2017

A kereszténység és a világvallások - Beszámoló a PPHF konferenciájáról

November 7-én tudományos konferenciát szerveztek a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán a kereszténység és a világvallások kapcsolatának teológiai kérdéseiről. Bár Magyarország történelmi és társadalmi körülményei miatt a világvallások kérdése nem áll előtérben a hazai teológiai gondolkodáson belül, nemzetközi téren évtizedek óta terjedelmes viták folynak a kérdésről.

A vallásteológia Magyarországon nagyrészt ismeretlen kérdéskört jelent, a terület meghatározó szerzői nem olvashatók magyarul. Ezért különösen jelentős, hogy a hazai érdeklődők tájékoztatására a terület kiemelkedő tekintélyei, az angol Gavin D’Costa, a német Klaus von Stosch és az ebből az alkalomból Rómából visszatérő Patsch Ferenc vállalkoztak, akik teológiai szempontjait Bakos Gergely történeti áttekintéssel egészítette ki.
A konferencia bevezetéseképpen a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy kérdésekkel forduljanak az előadókhoz. A szűnni nem akaró kérdések következtében két órán keresztül fejtegetett válaszokban az előadók személyes tapasztalatai éppúgy megjelentek, mint a vallások közötti kapcsolat világméretű összefüggései, a vallásközi helyzet lelkiségi dimenziói és a vallásteológia jelenlegi helyzete.
A konferencián elhangzott előadásában a terület immár három évtizede kiemelkedő tekintélyének számító, indiai származású Gavin D’Costa felvázolta a II. Vatikáni zsinat vallásokkal kapcsolatos álláspontját és a zsinat óta eltelt időben megjelent tanítóhivatali állásfoglalások tartalmát. Rámutatott arra, hogy mennyire gondos körültekintést igényel a hivatalos dokumentumok értelmezése, hiszen a megnyilatkozások sokrétűsége még a szakértőket is gyakran meglepi. D’Costa külön figyelmet szentelt a katolikus egyház és a zsidóság kapcsolatának, amely teológiai szempontból még a világvallások kérdésénél is összetettebb.
A német Klaus von Stosch az úgynevezett komparatív teológia programját mutatta be, amely arra törekszik, hogy a többi vallás valódi mivoltát megismerve ki tudja domborítani a kereszténységnek azokat az elemeit, amelyeket hajlamosan vagyunk túlságosan magától értetődőnek tekinteni, vagy egyenesen háttérbe szorítani. Gyakorlati szempontból a komparatív teológia a vallások közötti békét igyekszik előmozdítani, amelynek feltétele, hogy pontosan lássuk a vallásokat összekötő hasonlóságokat és a vallásokat elválasztó különbségeket egyaránt. Klaus von Stosch előadása azért is különlegesnek számított, mert ezt a fajta teológiát Európában szinte egyáltalán nem művelik.
Patsch Ferenc a személyes hit érettségének fejlődését és a világvallásokkal szemben kialakított viszonyt állította párhuzamba egymással. Annak alapján, ahogyan Aquinói Szent Tamás megkülönbözteti a szeretetben és a hitben kezdőnek, haladónak és tökéletesnek számító keresztényeket, három csoportba sorolta a hit fejlődésének valláspszichológiai szakaszait, és minden egyes szakasznál bemutatta, hogy a többi vallás megítélése miként függ össze a kereszténység lényegének egyéni elsajátításával.
Bakos Gergely a reneszánsz világába kalauzolta vissza a hallgatóságot, abba az időszakba, amikor Konstantinápoly török elfoglalása után az európai keresztények sokkos állapotban voltak kénytelenek szembenézni a vallások egymáshoz fűződő viszonyával. Bakos Gergely betekintést nyújtott abba, hogy Pico della Mirandola és Nicolaus Cusanus miként próbálta megérteni az iszlámot és a zsidóságot, s eredményeit miként ágyazta be egy sajátos teológiai értelmezésbe.
A konferenciát a közönség kérdései és reflexiói zárták le. A hallgatóság egészen hosszasan többek között arról beszélgetett az előadókkal, hogy a keresztények tanulhatnak-e bármit más vallásoktól, megismerheti-e egyáltalán egyik vallás a másikat, és veszélyezteti-e a keresztény önazonosságot a más vallások iránti elkötelezett érdeklődés.

A konferencia előadásai valamint a konferenciát megelőző mesterkurzus audiovizuális anyaga - Visontai László segítségének köszönhetően - letölthető az alábbi linkeken:

Mesterkurzus: https://youtu.be/eyHX4wVNf74

Gavin D'Costa: https://www.youtube.com/watch?v=cifY9gE0o1w&index=2&list=PLJWlvp4vI6dfxXzznzhjHHuekveh303IX

Klaus von Stosch: https://www.youtube.com/watch?v=2J146jMj5zg&list=PLJWlvp4vI6dfxXzznzhjHHuekveh303IX&index=3

Bakos Gergely: https://www.youtube.com/watch?v=1PSLmsNPn1E&index=4&list=PLJWlvp4vI6dfxXzznzhjHHuekveh303IXA konferencia programjáért katt a képre!

 

A Felsőoktatási Intézmények Véradó Versenyéhez csatlakozva 2017. november 15-én, szerdán 14-17 óra között véradás lesz a főiskola alagsori rendezvénytermében. 
Várjuk azokat, akik egészségesnek érzik magukat és szívesen segítenek! A véradást követően pizzával, kávéval és üdítővel járulunk hozzá a vér mielőbbi pótlásához!

 

 

Véradás plakát

Az időskor mint lehetőség címmel rendezett nemzetközi szociáletikai konferenciát a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a Pécsi Püspökség Magtár Látogatóközpontjában 2017. október 25-én.
A konferencia előadói, a Hittudományi Főiskola és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi, Állam- és Jogtudományi, Társadalomtudományi illetve Bölcsészettudományi Karának oktatói, valamint a leuveni, brixeni és opolei Teológiai Karok professzorai az időskor klasszikusnak számító és aktuális problémáival foglalkoztak több tudományterület eredményeit felhasználva és összegezve.
A konferencia előadásainak audiovizuális anyaga hamarosan utolérhetővé válik oldalunkon.

 

 

A 2017/2018-as tanév első félévében a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola két kurzust indított a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Szenior Akadémia keretei között.

A Család a 21. században című előadássorozatban november 23-án Dr. Tiringer Aranka tart előadást “S megjön az ősznek tarkasága...” - Az időskor pszichológiája címmel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Részletekért katt a képre!

 

A közösségépítésben elért sikerei, az időskorúak szociális gondozásában elért eredményei, lelki, vallási és humán szolgálatának elismeréseként idén főiskolánk oktatója, Szücs Attila András kapta Pécs Város Szociális Díját, az Esztergár Lajos-díjat. A kitüntetést dr. Páva Zsolt polgármester adta át október 4-én, az Idősek Világnapja alkalmából rendezett koncert előtt a Kodály Központban.

 

Szeretettel ajánljuk a képzéseink iránt érdeklődőket a levelezős konzultációink alábbi nyílt előadásaira!

Nyílt előadások levelező tagozaton 2017/2018/1

 
     
2017.10.07    
9ó00 Bioetika Kovács Gusztáv
10ó30 Hegyi beszéd egzegézise Nyúl Viktor
12ó00 Evangéliumok Nyúl Viktor
14ó00 Gyakorlati teológia Takács Gábor
15ó30 Ókori egyháztörténelem Varga Szabolcs
2017.11.11    
9ó00 Szentségek, szentelmények, zsolozsma Kajtár Edvárd
10ó30 Szentségek, szentelmények, zsolozsma Kajtár Edvárd
2017.12.16    
10ó30 Házasságjog Szép Attila
12ó00 Ószövetségi bevezető:  Nebiim Cziglányi Zsolt
14ó00 Bevezetés a teológiába Orova Csaba
2018.01.13    
10ó30 Házasságjog Szép Attila
12ó00 Keresztény lelkiség Orova Csaba

 

Kérjük, óra elején jelezze az Oktatónak, hogy külsős látogatóként érkezett!

Szeptember utolsó péntekén Magyarország ismét csatlakozott az egész Európában ünnepelt Kutatók Éjszakája programsorozathoz, amelyen Európa-szerte több mint egy millióan vettek részt, közel félezer városban.
 
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rendhagyó módon szeptember 28-án szervezte a rendezvényhez kapcsolódó programját. A közel 100 érdeklődő a főiskola négy oktatójának előadását hallgathatta meg. Ragadics Tamás három könnyűzenei előadó videóklipjének bemutatásán  keresztül beszélt a családon belüli konfliktusokról, erőszakról, a házasság és a szülő-gyermek kapcsolat töréseiről, valamint az ebből fakadó, akár életen át cipelt sérülések súlyos következményeiről. A második előadásban a kényszerneurózis mint betegség volt a téma: Tiringer Aranka Loyolai Szent Ignác személyiségének a folyamatosan aggódó, tökéletességre törekvő, kemény aszkézist megélt oldalát ismertette meg.
Kovács Gusztáv a résztvevők aktív bevonásával különböző tudományos és filozófiai gondolatkísérletek felvetésében kereste a választ arra, hogy valóban minden fejben dől-e el; valamint hány megoldási utat keresünk egy adott szituáció "mi van, ha..?" kérdése nyomán. A programot Varga Szabolcs zárta, aki mint Zrínyi Miklós, szigetvári hős korhű ruhában beöltözve, képzőművészeti alkotásokon szemléltetve rekonstruálta "önmaga" kirohanását.
 
Az előadások szünetében Sipos Edit által készített, finomságokban gazdag bibliai ételkóstoló várta az érdeklődőket.
 
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola számos egyéb tudományos, kulturális programot is szervez, amelyekről a www.pphf.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
 

 

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél