Kovács Gusztáv

Kovács Gusztáv 1980-ban született Kőszegen. Tanulmányait Pécsett, Ausztráliában és Ausztriában végezte. 2008-ban a Bécsi Tudományegyetemen teológiából doktori címet szerzett. 2015-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált filozófiából. Jelenleg a  Pécsi Hittudományi Főiskola docense, az Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék vezetője.

Letölthető publikációk:

https://pphf.academia.edu/Guszt%C3%A1vKov%C3%A1cs

Tudományos tagság

2009 – Association of Bioethicists in Central Europe (BCE), vezetőségi tag

2011 – European Society of Catholic Theology (ESCT)

2014 – Catholic Theological Ethics in the World Church (CTEWC)

 

Publikációk

Könyvek

 • Kovács Gusztáv: Új szülők, új gyermekek. Miképpen változtatja meg szülői felelősségünket a eprodukciós medicina, PPHF, Pécs, 2014.
 • Kovács Gusztáv: A páciens neve: Doktor House, PPHF, Pécs, 2010.
 • Kovács, Gusztáv: Geschlecht, Ehe und Familie. Eine Analyse von Predigten, SVH, Saarbrücken, 2009.

 

Szerkesztett kötetek

 • Kovács Gusztáv/Varga Krisztina/Vértesi Lázár (szerk.): Kettős hatás. Helyettesíthető-e az etika matematikával, Pécs, PPHF, 2015.
 • Kovács Gusztáv/Vértesi Lázár (eds.): Család és fenntarthatóság. Szociáletikai tanulmányok, PPHF, Pécs, 2013.
 • Kovács Gusztáv (ed.): Für eine Kultur des Lebens, PPHF, Pécs, 2010.

 

Cikkek, tanulmányok

 • Kovács Gusztáv: Put a pebble in your pocket!: Morality between idealism and reality, in: Glombik Konrad (szerk.): Theological Ethics in a Changing World: Contemporary Challenges, Reorientation of Values, Change of Moral norms?, Opole, Opole University, 2015, 129-136.
 • Kovács Gusztáv A puding próbája az evés. A kettős hatás elve a valóság mérlegén, in: Kovács Gusztáv/Varga Krisztina/Vértesi Lázár (szerk.): Kettős hatás. Helyettesíthető-e az etika matematikával, Pécs, PPHF, 2015, 84-91.
 • Kovács Gusztáv: Hol a helye a gyermeknek?: A reprodukciós medicina és az életutak logikája, in: Századvég (2015/2), 69-84.
 • Kovács Gusztáv: A petesejt élettervi okból végzett fagyasztásáról, in: JURA (2014/1), 142-146.
 • Kovács Gusztáv: Szülői felelősség és reprodukciós medicina, in: Vigilia (2014/1), 18-27.
 • Kovács Gusztáv: Frozen future - Ethical questions of social egg freezing, in: Family Forum (2013/3), 201-210.
 • Kovács Gusztáv/Tóth Annamária: Bioethische Themen im Neuen Grundgesetz von Ungarn, ET-Studies (2013/2), 341-348.
 • Kovács Gusztáv: A család az Egyház Társadalmi Tanítása alapelveinek tükrében, in: Uö./Vértesi Lázár (szerk.): Család és fenntarthatóság. Szociáletikai tanulmányok, PPHF, Pécs, 2013, 8-19.
 • Kovács Gusztáv: Teaching Ethics in Religious Education, in: School as a Place of Dialogue among Faith, Science and Arts, Ljubljana, 2013, 159-166.
 • Kovács Gusztáv: Pou čevanje etike pri religijskem pouku. Pogledi in mnenja mad žarskih gimnazijcev o teknikah umetne oploditve, in: Šola kot prostor dialoga med vero, znanostjo in umetnostjo, Ljubljana, 2013, 152-158.
 • Kovács Gusztáv: Etikaoktatás hittanórán. Középiskolások nézetei a reprodukciós medicina kérdéseiről, in: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Évkönyve 2012/13, Pécs, 2013, 26-33.
 • Kovács Gusztáv: Solidarity between Generations in the Family. Opportunities and Obstacles, in: ET-Studies (2012/1), 63-77.
 • Kovács Gusztáv: Igazságos gondoskodás. A gondoskodásetika jelentőségéről a szociáletikában, in: Acta Sociologica (2012/1), 97-104.
 • Kovács Gusztáv/Tóth Annamária: Az egyház társadalmi tanítása és az emberi jogok, in: JURA (2012/1), 210-217.
 • Kovács Gusztáv: Is there a future for the private sphere? The complex bond between the public and the private in the light of fertility trends in Hungary, in: Family Forum (2011/1), 99-111.
 • Kovács Gusztáv: A tervezett gyermek avagy a szülői felelősség újradefiniálása, in: A Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma Évkönyve 2009/2010, Pécs, 2010, 32-41.
 • Kovács Gusztáv: Die Chancen der „anderen Stimme“ in Ungarn, in: uö: Für eine Kultur des Lebens, PPHF, Pécs, 2010, 58-61.
 • Kovács Gusztáv: Szülő – gyermek viszony a reproduktív technikák korában, in: Katekhón (2009/2), 149-163.
 • Kovács Gusztáv: Gender Roles in Marriage and Family in Sermons by Roman Catholic Authors in Austria, Germany and Hungary, in: Adamiak, Elzbieta, et.al. (szerk.): Gender and Religion in Central and Eastern Europe, AMU, Poznan, 2009, 151-162.
 • Kovács Gusztáv: A nőkérdés az egyház társadalmi tanításában, in: Vigilia (2009/2), 103-113.
 • Kovács Gusztáv/Takács Gábor: Human rights – Europe on the search for identity in a multicultural world, in: Hünermann, Peter, et.al. (szerk.): Dialogue and Virtue. Ways to Overcome the Clashes of our Civilizations, LIT, Berlin, 2007, 139-151.
 • Kovács Gusztáv: Mária mennybevétele a huszadik század második felének eszkatológiai modelljeiben, in: Takács Gábor (szerk.): Mater Christi. Egyházmegyei Lelkipásztori Sorozat II., Jó Hír, 2005, 11-18.

 

Előadások

 • Kovács Gusztáv: Wie ist die Verknüpfung zwischen "sex" und "gender" zu denken? Eine theologische perspektive, in: Geschlechtsidentität und Transsexualität: Fakten und Kontroverse. Interdisziplinäre Perspektive, Opole, 2015. november 7.
 • Kovács Gusztáv: Mit adhat az erkölcsteológia a bioetikának? Az élet kezdetéhez kapcsolódó kérdések a teológiai hagyományban, in: A teológia időszerűsége, MTA PAB, Pécs, 2015. november 3. 
 • Kovács Gusztáv: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek" (Jer 1,5). Az életkezdeti kérdések a teológiai etika fényében, in: IV. Betegjogi Szakmai Nap és Konferencia. Semmelweis Egyetem, Budapest, 2015. október 9.
 • Kovács Gusztáv: Can New Testament Parables understood as Thought Experiments? in: The Soul of Theology. On the Role of Scripture in Theology, Leuven, 2015 szeptember 18.
 • Kovács Gusztáv: A puding próbája az evés. A kettős hatás elve a valóság mérlegén, in: Kettős hatás, avagy helyettesíthető-e az etika matematikával? Pécs, 2015. március 19.
 • Kovács Gusztáv: Morality between idealism and reality, in: Faith and Moral. Contemporary Challenges – Reorientation of Values – Change of Moral Norms. Regional Conference CTEWC, Krakkó, 2014. november 14-16.
 • Kovács Gusztáv: Dr. House és a bioetika, Katolikus Kulturális Hetek, 2014. október 7.
 • Kovács Gusztáv/Sterner Dániel/Csigi Tamás: Kire ütött ez a gyerek? Lombikbébik, dizájner babák és klónok, in: Kutatók Éjszakája, Pécs, 2014. szeptember 25.
 • Kovács Gusztáv: Gender in the tension between ecclesiastical tradition and postmodernism, in: Summerschool Vienna "Hat Familie Zukunft?", 2014. június 19.
 • Kovács Gusztáv: Égből kapott tudás, vagy elefánt-emlékezet? A bioetika morálteológián belüli oktatásáról, in: BOMM Konferencia, Budapest, 2014.június 13.
 • Kovács Gusztáv: A fájdalom spirituális megközelítései, in: Érintsd meg a szivárványt! III. Nemzetközi Gyermekhospice Kongresszus, Pécs, 2014. május 15.
 • Kovács Gusztáv: Reproductive medicine and the family, in: Summer School 2014: "Is there a future for the family? Demographische und reproduktionsmedizinische Perspektive - Erfahrungen der Posttransformationsländer", University Opole, 2014. május 5.
 • Kovács Gusztáv: Anthropologische und ethische Grundlagen der elterliche Verantwortung, in: Summer School 2014: "Is there a future for the family? Demographische und reproduktionsmedizinische Perspektive - Erfahrungen der Posttransformationsländer", University Opole, 2014. május 5.
 • Kovács Gusztáv: Moralizálás helyett az örömhírt hirdetni - Gondolatok a reprodukciós etika nyelvezetéről, in: PHF Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 2014. február 11.
 • Kovács Gusztáv: Roku, Hex, és Chimero, avagy hány szülő kell egy gyermeknek? in: Kutatók éjszakája, Pécs, 2013. szeptember 27.
 • Kovács Gusztáv: New Technologies and New Responsibilities. Ethical Questions of Parenthood in the Light of Reproductive Technologies, in: Internationaler ET-Kongress, Brixen, 2013. augusztus 30.
 • Kovács Gusztáv: A halál értelmezése a bioetikában és a teológiában, in: II. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia, Pécs, 2013. május 16.
 • Kovács Gusztáv: Teaching Ethics in Religious Education. Views and Opinions of Hungarian High School Students on Reproductive Technologies, in:School as a Place of Dialogue among Faith, Science and Arts, Ljubljana, 2013. május 10.
 • Kovács Gusztáv: Ahol remények fogannak. A reprodukciós medicina ígéretei, in: A remény jelei a krízis idején. Nemzetközi Pécs, 2013. április 13.
 • Kovács Gusztáv: The Role of Religiosity in Drug Prevention, in: Fiatalok a kábítószer ellen. Lengyel-magyar tudományos konferencia, Opole, 2012. november 6.
 • Kovács Gusztáv: A család az egyház társadalmi tanításának a tükrében, in: Család és fenntarthatóság, Társadalmi struktúrák a mérlegen, Pécs, 2012. május 19.
 • Kovács Gusztáv: A generációk közötti szolidaritás és a család, in: Határok és Kapcsolatok. Nemzetközi Társadalomtudományi Konferencia, Pécs, 2012. március 27.
 • Kovács Gusztáv: Bioethical Topics in the New Fundamental Law of Hungary, in: ET - European Society for Catholic Theology, Bécs, 2011. augusztus 25-28.
 • Kovács Gusztáv: Gondoskodás és igazságosság, in: Gondoskodás és közjó, Konferencia Goják János tiszteletére, Pécs, 2011. május 26.
 • Kovács Gusztáv: Die Chancen der anderen Stimme in Ungarn, in: Für eine Kultur des Lebens. Konferenz über aktuellen Fragen der Bioethik, Pécs, 2009. október 15.
 • Kovács Gusztáv: Ein Kind um jeden Preis? Fortpflanzungsfreiheit und elterliche Verantwortung, in: Europa Symposion: LebensFragen. Bioethik- Herausforderung für ChristInnen und Christen, Spisska Kapitula/Szepeshely, 2009. május 8-10.
 • Kovács Gusztáv: Das Ende aller Leiden? Menschen mit Behinderung und die Utopien der Biomedizin, in: Europa Symposion: LebensFragen. Bioethik- Herausforderung für ChristInnen und Christen, Spisska Kapitula/Szepeshely, 2009. május 8-10.
 • Kovács Gusztáv: Der vergessene Körper? Das Menschenbild moderner Biotechnologie, in: Europa Symposion: LebensFragen. Bioethik- Herausforderung für ChristInnen und Christen, Spisska Kapitula/Szepeshely, 2009. május 8-10.
 • Kovács Gusztáv: Human Rights – Europe on the Search for Identity in a Multicultural World, in: International conference Dialogue or How to Overcome Clashes of Our Civilizations, Celje, 2007. november 8– 11.

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél