Emberi Méltóság és Társadalmi Igazságosság Tanszék

A tanszék tudományterülete: filozófia, szociológia, bioetika, egyéb társadalomtudomány

A tanszékhez tartozó kutatócsoport: Reprodukciós Etika Kutatócsoport

A tanszék oktatási anyagait ld. itt.

Tanszékvezető: 

Dr. Kovács Gusztáv

oktatói oldala

Születési hely, idő: Kőszeg, 1980.03.13.
Beosztása: főiskolai docens
Fokozata, éve, helye: Doktori fokozat PhD, 2008. - Bécsi Tudományegyetem, habilitáció: Pécsi Tudományegyetem
Oktatott tárgyai: ókori és középkori filozófiatörténet, logika, etika, bioetika, gyakorlati teológia
Tel.: 06-20-480-1287
E-mail: dr.kovacs.gusztav[@]gmail.com

A tanszék oktatói még:

Dr. Kvanduk Frigyes

Születési hely, idő: Tolna, 1949.06.03.
Beosztása: főiskolai docens
Oktatott tárgyai: újkori filozófiatörténet, ontológia, ismeretelmélet, antropológia, teodícea
Tel.: 06-30-363-6436

Ragadics Tamás

Születési hely, idő: Baja, 1980.02.11.
Beosztása: óraadó oktató, egyetemi tanársegéd (PTE)
Oktatott tárgyai: szociológia, népismeret, inkulturáció
Tel.: 06-70-382-4895
E-mail: ragadicstamas[@]gmail.com

A tanszék nyugalmazott oktatói:

Lantosné Dr. Imre Mária

Dr. Pandur József

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél