Varga Szabolcs

Született: 1978. augusztus 13. Veszprém

Munkahely: Pécsi Hittudományi Főiskola

Beosztás: főiskolai docens

Tel.: 06/20 823 0791

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Tudományos tagság:

2000 – Magyar Történelmi Társulat tagja

2006 – Podravina horvát történelmi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

2010 – Pécsi Reneszánsz Intézet tagja

Tudományos tevékenység, konferencia részvétel:

2002 július Internationales Mogersdorf Symposium in Kaprovnica (résztvevő)

2003. január 5. A keresztény hitélet továbbélése a Magyar Hódoltságban és az Észak-Balkánon. Pécs, „Academia Aperta” A pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanárainak nyilvános előadássorozat keretében

2003. augusztus 5. Reformáció és ellenreformáció Magyarországon a XVI-XVII. században. Szabadka, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Szövetségének nyári Akadémiáján megtartott előadás.

2003. október 13-14. A horvát bán katonai jogkörének változása a XVI. század első felében. Budapest, Az 500 éve született I. Ferdinánd tiszteletére a Balassi Bálint Intézet és a Pécsi Tudományegyetem közös rendezésében megtartott konferencia előadása.

2003. október 27. Zrínyi Miklós a szigetvári hős? Szeged, Újkorral foglalkozó doktoranduszok első országos konferenciáján tartott előadás.

2004. január 8. Peregrináció hatása a magyar művelődésre a XVI. században. Pécs, „Academia Aperta” A pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanárainak nyilvános előadássorozat keretében

2004. szeptember 15-19. Religionsleben und Kultur in den 16-17-ten Jahrhunderten in der Diözese von Pécs /Fünfkirchen/ Internationale Konferenz, Religions-und Kulturgeschichtsschreibung im Donauraum Forschungsstand, Inititiven, Methoden, Theorien. 15—19. September 2004 in Freudenstadt, Deutschland.

2004. szeptember 29. Peregrináció és művelődés a Pécsi Egyházmegyében a török hódoltság korában. Az 1704-es pécsi kuruc és rác dúlás. 300. évforduló, egyháztörténeti konferencia. Pécs

2004. október 29. Szigetvár építészete 1526-1566. Szigetvári Várbaráti Kör ünnepi várostörténeti konferenciája.

2004. november 24. Régiófejlődés lehetséges aspektusai a Balkánon. Szlavónia történeti fejlődése a XV-XVII. században. Pécs Ablak a Balkánra c. konferencia.

2004. november 24. A választás szabadsága. A reformáció megjelenése Magyarországon. „Academia Aperta” A pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanárainak nyilvános előadássorozat keretében

2004. november 26. Horvátország és Szlavónia Szapolyai János politikájában. Verancsics Antal születésének 500. évfordulójára rendezett konferencia. Miskolci Egyetem

2005. április 29. A katonai határőrvidék kialakulásának társadalomtörténeti aspektusa. Az 1735. évi kuruc felkelés 270. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia. Békésszentandrás.

2005. november 7. Egy elfeledett polgárháború. Szapolyai János és I. Ferdinánd küzdelme Szlavóniában. Barta Gábor emlékülés. (Pécsi Tudományegyetem)

2006. április 25. IV. Szlavónia szerepe a Dél-Dunántúl XVI-XVIII. századi történetében.

„Ablak a Balkánra” konferencia. Pécs.

2006. április 27. Propaganda és mítosz. Az 1527. évi horvát és szlavón királyválasztás margójára. II. Koraújkori történész konferencia. Szeged

2006. augusztus 8. A Mohácshoz vezető út. A Jagelló-kori Magyar Királyság történetének problematikája. Vajdasági Magyar Pedagógusok Szövetségének nyári Akadémiája. Szabadka

2006. december 1. Pécs kapcsolata Szlavóniával 1526-1543 között. „Előadások Pécs történetéből 2006 Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig.” Pécs

2006. december 2. Veza Slavonije i Koprivnice s Baranjskom županijom i Pečuhom tijekom prve polovice 16. st. .Koprivnica – okoliš, ljudi i grad u dugom trajanju ( u povodu 650 godina slobodnog i kraljevskog grada Koprivnice 1356.-2006.) nemzetközi konferencia

2007. január 29. Fünfkirchen und sein Umfeld in osmanischer Zeit. Berlin. Collegium Hungaricum

2007. febr. 6-7. Osmanische Expansion und Kroatiens Neupositionierung zum Königreich Ungarn im 16. Jahrhundert. Lepizig im GWZO. Between the Ottoman and Christian World – Frontiers in Early Modern Europe

2007. május 2-3. A szlavóniai nagybirtokosok fluktuációja a 16. század közepén a báni kinevezések alapján. Családok. Családfák, generációk. Mediawave konferencia Győr.

2007. május 10-12. Migration, (Multi-)Ethnizität und Konfessionalisierung im 16-17. Jahrhundert in Südtransdanubien und in Slawonien. Ulm. Donauschwäbische Zentralmuseum Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert.

2007. szeptember 20. Pécsiek Ferdinánd király szolgálatában. „Előadások Pécs történetéből 2007. Fejezetek Pécs történetéből az ókortól napjainkig.” Pécs

2007. november 13-14. Zágráb város helye a késő középkori Magyarország városszerkezetében. Polgári elit – polgári kapcsolatok – polgári tér. (Magyar városok a középkorban és a kora újkorban.) Budapest Főváros Levéltára Levéltári Napok Tudományos Konferencia. Budapest.

2007. november 26-27. Etnikum, Felekezetiség és migráció a Dél-Dunántúlon és Szlavóniában a 16-17. században. Vallás és etnikum Közép-Európában. Magyar Szociológiai Társaság Kisebbségkutató Szakosztálya – Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkabizottsága. Pécs.

2008. május 15-16. Szlavónia nemesi társadalma a Mohács körüli években. III. Koraújkori PHD történész konferencia. Szeged

2008. szept. 18-20. A bosnyák hőseposzok hódoltság-képe. Identitás és kultúra a török hódoltságban. Esztergom

2008. nov. 7-8. Familiaritás és rendiség Szlavóniában. Zrínyi Miklós vicebánjai. Zrínyi Miklós, a szigetvári hős élete és öröksége. Szigetvár.

2008. nov. 11. Az önállóság határai. A nádor szerepe a horvát közigazgatásban. Horvát-Magyar Kapcsolatok. Interdiszciplináris konferencia. Pécs

2008. dec. 12. Značenje Križevačke županije u gospodarstvom Kraljevine Mađarske u 15–16. stoljeću. Gospodarska povijest Koprivnice i Podravine. Koprivnica

2009. ápr. 3. Kontinuitás és reorganiáció a pécsi egyházmegye plébániahálózatában 1700-1740 között. (Gőzsy Zoltánnal közösen) Katolikus megújulás és a barokk reorganizáció Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra. (1700-1740) Pécs

2009. június 3-6. Egy ismeretlen humanista: Peregi Albert pécsi prépost. Egyházi műveltség a régi Magyarországon. Tudományos konferencia a Pécsi Egyházmegye ezredik és Janus Pannonius püspökké választásának ötszázötvenedik évfordulóján. Pécs.

2009. június. 9. A Pécsi Egyházmegye a török korban és a kora újkorban. Tudományos előadás a pécsi egyházmegye ezredik évfordulóján. Pécsi Egyháztörténeti Bizottság, Pécs

2009. szept. 14-16. A Gregoriánciak. IV. Pál pécsi püspök (1548-1550) kinevezésének hátteréhez. Pécs az egyháztörténet tükrében tudományos szimpózium. Pécs.

2009. szept. 24. Adatok Pécs és Baranya 16. századi történetéhez. Előadások Pécs történetéből c. tudományos várostörténeti konferencia. Pécs

2010. febr. 13. Mindennapi élet a hódoltságban a 17. század második felében. Szigetvár török alóli felszabadulásának tiszteletére rendezett tudományos emlékülés. Szigetvár.

2010. febr. 18. Konzervativizmus ma. Tudományos előadás a Berényi Zsigmond Szakkollégium éves képzési keretein belül.

2010. márc. 26. Spring Wind 2010. Tavaszi Szél 2010. Országos Doktorandusz Konferencia. Vallástudmányi Szekció. Levezető elnök.

2010. máj. 6. Zágráb és Pest vonzásában: Pécs egyházi irányítása a Mohács utáni években. A pécsi püspökök és városuk a középkorban. Tudományos konferencia. Pécs.

2010. jún. 26. A plébániahálózat újjászületése Tolna megyében a 18. század első évtizedeiben. Magyarországi németek 18. századi betelepüléséről c. konferencia. PTE Illyés Gyula főiskolai kar és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. Szekszárd.

2010. október 14. Klimó György szerepe a szlavóniai vármegyék újjászervezésében. Klimó György püspök és kora. Egyház, művelődés, kultúra a 18. században. PTE PEK-Pécsi Egyházmegye. Pécs.

2010. október 16-17. Položaj Hrvatskoga Kraljevstva i Slavonije u Mađarskom Kraljevstvu krajem srednjege vijeka. Međunarodni znanstveni skup. Kršćanska baština i plemstvo u Hrvatsko-mađarskoj pograničnoj regiji. Grad Križevci. Križevci i Kalnik.

2010. november 19-20. Zrínyi Miklós és a ferencesek kapcsolata. A költő és hadvezér Zrínyi Miklós élete és öröksége című konferencia. Szigetvári Várbaráti kör. Szigetvár.

Konferenciák szervezése:

2004. szeptember 29. Az 1704-es pécsi kuruc és rác dúlás. 300. évforduló, egyháztörténeti konferencia. Pécsi Hittudományi Főiskola. Támogatta: NKÖM Nemzeti Évfordulók Titkársága – Pécsi hittudományi Főiskola (Fedeles Tamással közösen)

2005. szeptember 26. A Pécsi Egyházmegye forrásai. Egyháztörténeti konferencia. Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet.

2007. február 22. A 20. századi egyháztörténet kutatásának módszertani problémái. Tudományos emlékülés Hetényi Varga Károly halálának ötödik évfordulója alkalmából. Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet - Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár - Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány

2009. április 2-3. Katolikus megújulás és a barokk reorganizáció Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra. (1700-1740) Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet

publikációs lista

önálló kötetek:

Irem kertje. Pécs története a hódoltság korában (1526-1686). (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VI.) Pécs, 2009. (440 000)

Recenzió: Bagi Zoltán. Hadtörténelmi Közlemények 2010.; Erdős Zoltán. Egyházfórum 2010.

The Garden of Irem. The History of Pécs in the Ottoman Era 1526–1686. Pécs, 2009. (40000)

Die Garten Irem. Die Stadt Fünfkirchen in der Türkenzeit 1526–1686. Pécs, 2009. (40000)

tanulmányok, cikkek:

Nádasdy Tamás horvát-szlavón bánsága (1537–1539) in: Századok 144 (2010/4) 793–823.

Ethnic Groups, Denominations and Migration in South Transdanubia and Slavonia in the 16th – 17th Centuries. in: Kirchen als Integrationsfaktor für die igranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. (Hg.) Rainer Bendel, Norbert Spannenberger. (Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum Bd. 1.) Berlin, 2010. 13-29.

Brodarics István pécsi pöspök (1532–1537) in: Pécsi Szemle 13. (2010/1) 18-24.

A pécsi egyházmegye plébániahálózatának újjászervezése a 18. század első felében. in: Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra (1700–1740). Szerk: Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VII.) Pécs, 2009. 225-265.

Kontinuitás és reorganizáció a pécsi egyházmegye plébániahálózatában a 18. század első évtizedeiben. (Gőzsy Zoltánnal) in: Századok 143. (2009/5) 1123-1163.

Hungaricakutatások Grazban. Somogy Megye Múltjából 2008. Szerk. Bősze Sándor. Kaposvár, 2009. 7-23.

Uloga grada Zagreba u gradskom sustavu Ugarske u kasnom srednjm vijeku. in. Podravina Vol. VIII. broj 16 2009. 56-73.

Adalékok a Zrínyi család felemelkedéséhez. A Karlovics-örökség. In: Zrínyi Miklós élete és öröksége. Szerk. Varga Zoltán. Szigetvár, 2009. 4-28.

Volt-e a Szent Korona Pécsett 1529-ben. in: Pécsi Szemle 12. (2009/1) 18-25.

Katolikus továbbélés a Délvidéken a török korban. in: Bácsország, 49 (2009/6) 1-6.

Pécs kapcsolata a Dráván-túli területekkel a 16. század első felében. In: Tanulmányok Pécs történetéből 20. Szerkesztette: Kaposi Zoltán – Vonyó József. Pécs, 2009. 29-57.

Pécs a török hódoltság korában. in: Pécsi Szemle 12. (2009/3) 6-22.

Die Stadt Fünfkirchen in der Türkenzeit. in: Podravina vol VI. broj 14. (2008) 15-34.

Zágráb város helye a későközépkori Magyarország városszerkezetében. in: Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv III. 2008. 249-273.

Gods in the part of Hungary under Ottoman Rule. Popular religiousness and Religious Syncretism in South Transdanubia and the Southern Part of the Kingdom of Hungary in the 16th – 17 th Centruies. in: Cultus Deorum. Studia Religionum ad Historiam vol. III. Res Medievalia et Recentoria ab Oriens ad Europa. In memoriam István Tóth. Pécs, 2008. 113-122.

Kirchen, Peregrination und Schulbildung in der Fünfkirchener Diözese im 16. und 17. Jahrhundert. In: Ungarn-Jahrbuch 29. (2008) 33-59.

Etnikum, felekezetiség és migráció a Dél-Dunántúlon és Szlavóniában a 16-17. században. In: Vallás és etnikum Közép-Európában. Szerkesztette: Kupa László. Pécs, 2008. 44-57.

(Recenzió: Radó Bálint: Egyháztörténeti Szemle 10. (2009/3) )

A Mohácshoz vezető út. in: Bácsország 45. (2008/1-2.) 11-16.

Az 1527. évi horvát-szlavón kettős „királyválasztás” története. in: Századok, 142. (2008/5.) 1075-1135.

Pučka religioznost i vjerski sinkretizam u južnom zadunavlju i južnim dijelovima nekadašnjeg ugarskog kraljevstva (16.-17. stoljeće) in: Scrinia Slavonica 8. (2008.) 133-146.

A szlavóniai nagybirtokosok fluktuációja a 16. század közepén a báni kinevezések alapján. in: Családok, családfák, generációk. Konferencia. Győr, 2007. 20-21.

Connections between Slavonia and Southern Transdanubia in the first part of the 16th Century. in: Podravina vol VI. broj 12. (2007) 117-136.

Volt-e vár Eszéken 1526-ban? in: Keletkutatás, 2007. 49-60.

Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből. (forrásközlés). in: Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 38. Szerkeszti Bősze Sándor. Kaposvár, 2007. 7-19.

Szigetvár története 1526-1566. in: Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. szerkeszti: Bősze Sándor - Ravazdi László. Szigetvár, 2006. 45-93.

A Drávaszög történetének kutatási lehetőségeiről. in: Magyar Egyesületek Szövetsége – Évkönyv 2006. szerkesztette: Sipos Tünde. Pélmonostror, 2006. 123-136.

A plébániai levéltárak forrásértéke a pécsi egyházmegyében. in: A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. (Pécsi Hittudományi Főiskola 4.) szerkesztette: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs, 2006. 135-161.

Die Veränderung der militärischen Rechtssphäre des Banus von Kroatien in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in: Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher. Martina Fuchs – Teréz Oborni – Gábor Újváry (Hgg.) (= Geschichte in der Epoche Karls V. Band 5.) Münster 2005. 299-323.

Peregrináció és művelődés a pécsi egyházmegyében a XVI-XVII. században. in: A pécsi egyházmegye a 17-18. században. Szerkesztette: Fedeles Tamás – Varga Szabolcs. Pécs, 2005. 246-273.

A 15-17. századi horvát történelem kutatásának új irányairól (1990-2004) in: Századok 139. (2005/4.) 1035-1047.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet. in: Regnum – Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2005/3-4. 184-189.

Christianitas és Európai Unió. Az európai társadalomszerveződés keresztény gyökereiről. in: Vigilia 2004/9. 679-686.

A horvát bán katonai jogkörének változása a XVI. század első felében. in: Történelmi Szemle 2003/1-2. 155-175.

Egy Mohács után felemelkedett nemesi család karrierjének kezdetei 1526-1541 között

in: Sic Itur ad Astra 2001/1-2. 17-31.

Egy Mohács után felemelkedett nemesi család karriertörténete Magyarországon. A devecseri Choronok. in: Fons 2001/3. 259-310.

Könyvfejezet:

Mohácstól a hódoltságig. In: A Pécsi Egyházmegye története I. A középkor évszázadai 1009–1543.) Szerk. Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi József. Pécs, 2009. 155–163.

Pécs és az egyházmegye Mohács után. In: A Pécsi Egyházmegye története I. A középkor évszázadai 1009–1543.) Szerk. Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi József. Pécs, 2009. 195–213.

Művelődés, oktatás Mohács után. In: A Pécsi Egyházmegye története I. A középkor évszázadai 1009–1543.) Szerk. Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi József. Pécs, 2009. 587–593.

A horvát vármegyék történetére vonatkozó szakirodalom jegyzéke. in: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általánosrész. 3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Budapest, 2008. 344-346; 415-417; 492-494; 556-559; 569-572; 595-598.

Petrovics Péter (1487-1557) élete. in: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Budapest, 2003. 54-56.

16. század történetének kronológiája in: Magyar évszázadok kronológiája. Szerkesztette: Szvák Gyula Budapest, 2001. 88-112.

18. század történetének kronológiája in: Magyar évszázadok kronológiája. Szerkesztette: Szvák Gyula. Budapest, 2001. 136-157.

Forráskiadás:

Visitatio Canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis V.) A bevezető tanulmányt írta és a forrásokat köreadja Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs. Pécs, 2009.

(recenzió: Siptár Dániel. Századok 143. (2009/5) 1270-1272.)

szerkesztett kötetek:

Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra (1700–1740). Szerk: Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VII.) Pécs, 2009.

Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései. (Seria Historiae Diocesis Quinqueecclesiensis III.) szerkesztette: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs, 2007. (242 o.)

Ecclesia semper reformanda et renovanda. Katus László egyháztörténeti cikkei és tanulmányai. (Seria Historiae Diocesis Quinqueecclesiensis IV.) szerksztette: Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár) Pécs, 2007.

A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. (Seria Historiae Diocesis Quinqueecclesiensis II.) szerkesztette: Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs, 2006.

A pécsi egyházmegye a 17-18. században. (Seria Historiae Diocesis Quinqueecclesiensis I.) szerkesztette: Fedeles Tamás – Varga Szabolcs. Pécs, 2005.

Internetes kiadványok:

Zrínyi Miklós a szigetvári hős? Egy biográfia kutatása közben felmerülő problémák a horvát-magyar kapcsolatok köréből. in: kultura.hu/main.php?folderID=960&page=7

Ismeretterjesztő cikkek:

Király utca (1.) Baranyai Élmény Magazin I. évf. 7. szám 2010. ősz. 6.

A barátok titka: Koromszó. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 7. szám 2010. ősz. 10.

Ferenchéttől Márton napjáig. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 7. szám 2010. ősz. 11.

A magyar Svájc: Óbánya. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 7. szám 2010. ősz. 17.

A Völgység csodája: Az egregyi szentkút. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 6. szám 2010. szeptember. 10.

A bugyogós korsó hazája: Magyarhertelend-Barátúr. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 6. szám 2010. szeptember. 14–15.

Árpád-házi király rejteke. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 6. szám 2010. szeptember. 18.

Pécsvárad templomai. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 6. szám 2010. szeptember. 20.

A Hegyhát szívében: Egyházaskozár. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 5. szám 2010. augusztus. 12.

Egyházaskozár templomai. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 5. szám 2010. augusztus. 14.

Sziget vára a múlt szípadán. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 4. szám 2010. július. 10.

Török kori emlékek nyomában. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 3. szám 2010. június. 10–11.

A Hegyhát gyöngyszeme, Alsómocsolád. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 3. szám 2010. június. 18–19.

Magyaregregy a hagyományőrző falu. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 2. szám 2010. május. 8.

A mecseknádasdi Szent István templom. Baranyai Élmény Magazin I. évf. 2. szám 2010. május. 18.

Recenziók:

Kenyeres István: XVI. századi uradalmi utasítások I-II. Budapest, 2002. in: Századok 2004/4. 979-980.

Molnár Antal: Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században. (=METEM Könyvek 49.) Budapest, 2005. in: Századok 139. (2005/4.) 1050-1053.

Molnár Antal: Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században. (=METEM Könyvek 49.) Budapest, 2005. in: Vigilia 2005/7. 610.

Sokcsevits Dénes: Magyar múlt horvát szemmel. Magyar a magyarért Alapítvány, Budapest, 2004. Régió, 2005/1. 139-143.

Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? Budapest, 2004. in: Vigilia 2005/1. 80.

Pálffy Géza: Egy különleges nemesi karrier a 16-17. században. Hatos Bálint pápai vicekapitány és családja története. Pápa, 2005. in: Hadtörténelmi Közlemények. 2005/3. 866-868.

Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam vonzásában. L’ Harmattan, Budapest, 1997. in: Múltunk 2005/4 214-222.

Erdélyi Gabriella: Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése (Források a Habsburg-magyar kapcsolatok történetéhez) I. 1526-1532 Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Erdélyi Gabriella. (= Lymbus kötetek 1.) Budapest, 2005. in: Levéltári Közlemények 2005/2. 271-274.

Tusor Péter: Barokk Pápaság. in: Vigilia 2006/3. 235-237.

Hornyák Árpád: Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927. Forum kiadó. 2004. (megjelenés alatt)

Dávid Géza – Fodor Pál: „Az ország ügye mindenek előtt való” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei. (1544-1545, 1552) Budapest, 2005. in: Századok 140. 2006/2. 512-514.

Dávid, Géza – Fodor, Pál: „Affairs of State are supreme” The Orders of the Ottoman Imerial Council pertaining to Hungary (1544-1545, 1552) Budapest, 2005. in: Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. Vol. II. broj. 2. 2006. 172-177.

Gavrilović, Slavko: Građa za istoriju vojne graniće u XVIII veku. Knjiga II. Banska krajina XVII-XVIII vek. Beograd, 1997. (Babkovity Attillával közösen) in: Hadtörténelmi Közlemények 2006/2. 257-260.

Petrić, Hrvoje: Koprivnica u 17. stoljeću. Okoliš, demografske, društvene i gospodarske promjene u pograničnom gradu. Meridijani, Samobor, 2005. in: Századok 140. 2006/6. 1587-1590.

Molnár Antal: A bátai apátság népei a török korban. (METEM Könyvek 56.) in: Levéltári Közlemények 77. 2006/2. 240-244.

Molnár Antal: Katolikus egyház a hódolt Dunántúlon. (METEM Könyvek 44.) Budapest, 2003. in: Podravina Časopis za multidisciplinarna istraživanja Vol. VI. broj 11. 2007. 218-223.

B. Szabó János: A mohácsi csata. Budapest, 2006. in: Hadtörténelmi Közlemények 120. 2007/2.) 698-702.

Végh Ferenc: Birodalmak határán – A Balaton partján. Keszthely végvárváros a XVI-XVII. században. (= Disszertációk a társadalomtudományok köréből 1.) Históriaantik Könyvesház Kiadó, Budapest, 2007. (349 o.) In: Századok 2007/5. 1323-1325.

Joachim Bahlcke: Ungarischer Episcopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790) Stuttgart, 2005. (516o.) (Gőzsy Zoltánnal közösen. In: Egyháztörténeti Szemle 9. (2008/1.) 70-74.

Joachim Bahlcke: Ungarischer Episcopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790) Stuttgart, 2005. (516o.) (Gőzsy Zoltánnal közösen. in:Südost-Forschungen 65-66. (2006/2007.) 677-681.

Norbert Spannenberger: Die Katolische Kirche in Ungarn. 1918-1939. Positionierung im politischen System und „Katolische Renaissance” Stuttgart, 2006. in: Egyháztörténeti Szemle 10. (2009/1.) 129-132.

Stefan Sutaj (ed.): Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vyvoj pohranicnych regiónov Slovenska a Madarska v 17. storoci. Historia Slovaco-hungarica - Hungaro-slovaca 3. in: Hadtörténelmi Közlemények 122. (2009/4.) 1210-1211.

Stanko Andrić: Kapisztrán Szent János csodái. in: Hadtörténelmi Közlemények 123. (20010/3) 701-703. (Veszprémy László neve alatt)

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: « Summer School
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél