PPHF Nemzetközi Nyári Egyeteme
2018 április 9-13 között harmadik alkalommal adott otthont a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a PPHF Nemzetközi Nyári Egyetemnek. A kurzus a témája...

Bõvebben

The Potentials of Ageing - Nyári Egyetem a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola immár harmadik alkalommal szervez CEEPUS nyári egyetemet, melyre öt közép-európai országból érkeznek hallgatók. ...

Bõvebben

Főiskolánk nappali tagozatos hallgatóinak beszámolói a tavaszi lelkigyakorlatról
Főiskolánk nappali tagozatos hallgatóinak beszámolói a tavaszi lelkigyakorlatról
Meghallani a Lélek hangját – a főiskolai lelkinapról
Márc...

Bõvebben

Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása 2018-04-13!
Április 13-án  Dobos László Tanár Úr Zsoltárok a műzenében című audiovizuális egyházzenei sorozatának következő  előadása.

Bõvebben

Találkozás Kele Pál atyával
Találkozás Kele Pál atyával március 20-án az Egyházismeret kurzus keretén belül tett látogatást a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán Kele Pál aty...

Bõvebben

Húsvéti szünet, Tanulmányi osztály és Könyvtár nyitvatartása
Az alábbi linken megtekinthető a tavaszi szünet időpontja, a Könyvtár és a Tanulmányi osztály nyitvatartása.
 
 

Bõvebben

Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása 2018-03-09!
Március 9-én kerül pótlásra Dobos László Tanár Úr Zsoltárok a műzenében című audiovizuális egyházzenei sorozatának következő február 9-én elmaradt elő...

Bõvebben

Beszámoló a Brixenben rendezett időskori konferenciáról
Az időskor szociális, etikai és spirituális kihívásai
A Brixeni Filozófiai-Teológiai Főiskola és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola közös kon...

Bõvebben

2018 Tavaszi Theolingua nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák a PHF-en
 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
 
                                                                                            ...

Bõvebben

Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
Hittudományi Főiskola felvételt hirdet BA alapszakra és MA szakokra, állami ösztöndíjas, nappali vagy levelező tagozatos helyekre!
Jelentkezési h...

Bõvebben

PPHF Nemzetközi Nyári Egyeteme
The Potentials of Ageing - Nyári Egyetem a...
Főiskolánk nappali tagozatos hallgatóinak beszámolói a tavaszi lelkigyakorlatról...
Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása...
Találkozás Kele Pál atyával
Húsvéti szünet, Tanulmányi osztály és Könyvtár nyitvatartása
Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása...
Beszámoló a Brixenben rendezett időskori konferenciáról
2018 Tavaszi Theolingua nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák a PHF-en...
Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
PHF - Események

A Pécs Története Alapítvány régi szándéka Pécs város történetének átfogó összefoglalása és közkinccsé tétele. E vállalkozás potenciális szellemi bázisaként tekintünk korosztálytól
függetlenül minden egykori és jelenlegi pécsi lakosra. Különösen bízunk az együttműködésben a város 1945 és 1990 közötti időszakának megismeréséhez. Nélkülözhetetlennek tartjuk,
hogy e munkában a tudományos feladatok összehangolása mellett minden ötlet, egyéni ismeret, közösségi emlék és élmény megtalálja a maga helyét. E célból indítjuk útjára jelen
felhívással a „,PÉCS8” programot.
Bízunk benne, hogy e kezdeményezéssel minden pécsi személyes tudása közösségi élménnyé válhat!
E felhívás értelmében várunk
minden Péccsel kapcsolatos, 1945 és 1990 között keletkezett, a mindennapi élet bármely vonatkozását érintő (politika, kultúra, munka, család, egyházak, építészet, iskola,
ünnepségek, szórakozás stb.) írásos és tárgyi emléket (fotók, filmfelvételek, tárgyi emlékek, hivatalos iratok, naplók, levelek, személyes feljegyzések stb.);
az 1945 és 1990 közötti időszakra vonatkozó visszaemlékezést, érdekes vagy jellemző élethelyzetet, eseményt megörökítő történetet.
Az írott (papír alapú) dokumentumok és fotók gyűjtőhelye a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Osztálya (7622-Pécs, Universitas u. 2/a, H–P 8–18h,
Pap Dávid Zoltán osztályvezető, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
A tárgyi emlékeket és fotókat a Janus Pannonius Múzeum Várostörténeti Múzeuma gyűjti. (7621-Pécs, Felsőmalom utca 9. H–Cs 10–16h, Pásztor Andrea muzeológus,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 30/566-9740)
A beérkező anyagokat e két gyűjtőhely munkatársai digitalizálják és archiválják, felhasználásuk módjáról (kutathatóság, publikálhatóság) a tulajdonos rendelkezhet. Az eredeti dokumentumok,
emlékek a tulajdonosoknál maradhatnak, de a közgyűjtemények szívesen fogadják az ajándékozásra szánt anyagokat is.
Az írásba foglalt visszaemlékezéseket, történeteket és a már digitalizált emlékeket a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre várjuk. Erre a címre várjuk kérdéseiket, észrevételeiket is!

December 1-jén, csütörtökön nyílt napot rendez a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. A délelőtti kurzusok szabadon látogathatók lesznek és 11:30-tól Dr. Cziglányi Zsolt rektor beszélget az érdeklődőkkel a továbbtanulás rendszeréről illetve a főiskola kínálta lehetőségekről. Katt, a nap folyamán látogatható kurzusok listájához.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

A rövid ciklusú (60-120 kredites) képzések bevezetésével a szenátus átgondolta és egységesítette a különböző szakokon a tanulmányokat lezáró feladatokat.

A legalább három éves (180-360 kredites) szakokon továbbra is diplomadolgozatot kell készíteni, és azt a záróvizsgán megvédeni. Az ennél rövidebb szakokon a diplomadolgozatnál egyszerűbb szakdolgozati tanulmányt kell benyújtani (lásd alább).

A BA szakon a záróvizsga részeként tantárgyi vizsgákat is kellett tenni - ezek megszűnnek, és minden szakon egységes elvek mentén kell a tanult főtárgyakból összefoglaló vizsgát tenni. Főtárgynak az minősül, amiből az adott szakon legalább két kollokviumot kellett tenni.

Nem kell összefoglaló vizsgát tenni

 • abból a tárgycsoportból, amiből a hallgató hét éven belül szigorlatozott vagy a bemeneti szakján tantárgyi záróvizsgát tett
 • filozófiából a 180 kreditnél nem hosszabb szakokon
 • az előkészítő, műveltségi, társadalomtudományi és szabadon választható tárgyakból (akkor sem, ha vizsgákat kellett tenni belőlük)

A vizsgát tantárgycsoportonként kell letenni, tehát

 • a filozófiai tárgyakból a FILOZÓFIA vizsga keretében (csak osztatlan kétszakos hittanár szakon)
 • egyháztörténetből és patrológiából az EGYHÁZTÖRTÉNET vizsga keretében
 • Ó- és Újszövetségből a BIBLIKUM vizsga keretében
 • dogmatikából, morálisból és fundamentálisból a SZISZTEMATIKUS TEOLÓGIA vizsga keretében
 • liturgikából és pasztorálisból az ALKALMAZOTT TEOLÓGIA vizsga keretében
 • pszichológiából és pedagógiából a PEDAGÓGIA vizsga keretében (csak katekéta szakirányosok)

Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes szakokon miből kell összefoglaló vizsgát tenni:

 

Filozófia

Egyháztörténelem

Biblikum

Szisztematikus teol.

Alkalmazott teol.

Pedagógia

Teológia 6

---

---

---

---

---

---

Teológia 5

---

---

---

---

Liturgika (4 tárgy)

Gyak. teol. + pasz­torális szentségtan

---

Hittanár osztatlan egyszakos

---

---

Ószövetség: 3 bevezető, 2 exegézis

Újszövetség: 4 bevezető, 2 exegézis

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Euka­risz­tia lit.) Gyak. teol. + pasz­torális szentségtan

---

Hittanár osztatlan kétszakos

Kritika, ontológia, antropológia, etika

egyháztörténelem 4 félév

Ószövetség: 3 be­vezető, Újszövetség: 4 bevezető

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

Katekéta-LPM

lelkipásztori szakir.

(jövő évtől)

---

egyháztörténelem 4 félév,

patrológia 2 félév

Ószövetség: 3 be­vezető, Újszövetség: 4 bevezető

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

idén utoljára

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 fv)

vall.teol + teol. ismel

Katekéta-LPM

katekéta szakirány

(jövő évtől)

---

egyháztörténelem 4 félév,

patrológia 2 félév

Ószövetség: 3 be­vezető, Újszövetség: 4 bevezető

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

pszichológia (ált., fejl., szoc.)

pedagógia (neve­léstan, oktatástan, kateketika)

idén utoljára

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 fv)

vall.teol + teol. ismel

HN osztott 2 féléves (60 kredites)*

---

egyháztörténelem 4 félév

Ószövetség: 3 beve­zető, 2 exegézis

Új­szövetség: 4 bev.

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 félév)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

HN osztott 3 vagy 4 féléves (90 vagy 120 kredites)*

---

egyháztörténelem 4 félév

Ószövetség: 3 beve­zető, 2 exegézis

Újszövetség: 4 be­vezető, 1 exegézis

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 félév)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

*Kivéve, ha a bemeneti szakján hét éven belül szigorlatot vagy összefoglaló vizsgát (záróvizsgát) tett belőle. – csak nappalincsak levelezőn

AZ ÖSSZEFOGLALÓ VIZSGA TÁRGYA

Minden tantárgyból az illetékes tanszék tételjegyzéket ad ki, amelyben a tárgy legfontosabb témái szerepelnek. A tételjegyzék azt is tartalmazza, hogy miből kell készülni a vizsgára. A tételeket tehát jó előre lehet tudni, azokat ki lehet dolgozni. Lásd a már elérhető tételsorokat:

Filozófia (ontológia, kritika, antropológia, etika)

Egyháztörténet

Patrológia

Ószövetség (1. változat: 3 bevezető, 2. változat: 3 bevezető + 2 exegézis)

Újszövetség:

4 bevezető (HN osztatlan kétszakos, katekéta-LPM, HN osztott 60 kredites)

4 bevezető + 1 exegézis (HN osztott 90-120 kredites)

4 bevezető + 2 exegézis (HN osztatlan egyszakos)

Fundamentális

Dogmatika (6 féléves)

Morális

Katolikus hittan

Katolikus erkölcstan

Liturgika:

2 féléves (Egyházi év, Az Eukarisztia liturgiája)

4 féléves

Pasztorális (gyakorlati teológia + pasztorális szentségtan)

Pszichológia (általános lélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia)

Pedagógia (neveléstan, oktatástan, kateketika 1.)

A vizsgát kétfős bizottság előtt kell letenni; tantárgyanként tételt kell húzni, és rövid kidolgozási idő után tantárgyanként tíz perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

Ezen a vizsgán tehát egy-egy tételt átfogóan kell bemutatni; tíz percben össze kell foglalni a vele kapcsolatos legfontosabb ismereteket, összefüggéseket. Ahogy megkaptuk a tételjegyzéket, ér-demes nekiállni, elolvasni a hozzá tartozó tananyagot és kidolgozni a tételeket – tehát ki kell emelni belőle azokat az ismereteket, amelyeket egy tízperces vizsgán el kell mondanunk.

Mikor kell letenni a vizsgát?

Az utolsó félévben kell letenni: azokból a tárgyakból, amikből korábban már végeztünk, a félév elején (a téli vizsgaidőszak után) kell vizsgázni; amikkel az első ciklusban végzünk, azokból ápri-lisban kell előrehozott összefoglaló vizsgát tenni, és amikből csak májusban végzünk, azokból június elején kell vizsgázni.

Csak az kaphat végbizonyítványt, aki a szakjára előírt mindegyik összefoglaló vizsgát letette.

Írásbeli vizsga lehetősége

Egyes tanszékek dönthetnek úgy is, hogy nem szóbeli, hanem írásbeli összefoglaló vizsgát szer-veznek. Ez esetben a tételjegyzék mellé kiadnak egy részletes kérdéssort (tételenként legalább 8 kérdést); ezek és csak ezek a kérdések szerepelnek majd a vizsgán, belőlük válogatják majd össze a teszt anyagát.

Az írásbeli vizsga esetében az összes írásbeli tárgyból egyszerre kell tesztet írni, és a teljes teszt pontszáma alapján ugyanazt a jegyet kapja a hallgató a vizsgán szereplő valamennyi tárgyra.

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZATI TANULMÁNYRÓL

 

A legalább 6 féléves szakokon (teológia, osztatlan hittanár, katekéta-LPM) a tanulmányok zárásaként továbbra is diplomadolgozatot kell írni – az eddigi szabályok szerint.

A rövidebb szakokon (60-90-120 kredites HN osztott) a tanulmányok végén nem kell diplomadolgozatot írni, DE

 • vagy pedagógiából a szakdolgozati tanulmány keretében
 • vagy valamelyik főtárgyból az összefoglaló vizsgához kapcsolódóan

szaktárgyi tanulmányt kell készíteni.

E tanulmány lényege, hogy valamilyen teológiai (= dogmatikai, morális, fundamentális, liturgikus, pasztorális, biblikus, egyháztörténeti vagy patrológiai) kérdés

 • tudományos vonatkozásait
 • és evangelizációs, illetve kateketikai jelentőségét és vonatkozásait
 • a szakirodalom felhasználásával be kell mutatni.

Értelemszerűen olyan témát kell választani, aminek van evangelizációs, illetve kateketikai jelentősége: tehát a keresztény igehirdetés, hitoktatás foglalkozik vele; a hívő vagy kívülálló közvéleményt a kérdés foglalkoztatja.

Az egész tanulmány terjedelme legalább 50.000, legfeljebb 80.000 leütés.

A tanulmány első, nagyobbik része a kérdés tudományos szempontjait dolgozza fel. Ennek a minimális terjedelme 35.000 leütés. A kidolgozás során be kell mutatni:

 • hogyan állt elő a kérdés, mi a teológiai jelentősége, milyen nagyobb kérdéskörbe tartozik; ha a kérdés túl nagy falat, akkor egy részterületre vagy egyetlen/kevesebb szempontra le kell szűkíteni (= FELVEZETÉS, LEHATÁROLÁS)
 • a kérdés megértéséhez tisztázandó fogalmakat, kifejezéseket (= FOGALMAK TISZTÁZÁSA)
 • milyen forrásokra támaszkodik a teológia a kérdés megválaszolásához (az érvanyag milyen bibliai helyekre, hagyományra, tekintélyi kijelentésekre épít – ezek értéke, értelmezési kérdései) (= FORRÁSOK BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE)
 • a kérdéssel kapcsolatos legfontosabb nézeteket, eltérő felfogásokat és ezek kritikáját (= NÉZETEK BEMUTATÁSA, KRITIKÁJA)
 • összegzést: a kérdés hangsúlyos pontjai, tanítása a mai katolikus teológiában (= ÉRTÉKELÉS, ÖSSZEGZÉS)

A tanulmány második része bemutatja, hol, milyen összefüggésben jelenik meg a téma az igehirdetés, evangelizáció, a felnőtt- és gyermekkatekézis területén; milyen vonatkozásait hangsúlyozzuk, hogyan dolgozzuk fel különféle korcsoportok és problémakörök számára. Ebben a részben érdemes javaslatokat is tenni arra, hogyan lehetne a kérdést pontosabban, hatékonyabban, szemléletesebben tárgyalni a katekézisben.

A tanulmány megírásának menete:

Amikor kitaláltuk, miből szeretnénk majd a tanulmányt írni, érdemes megkeresni a tárgy tanárát, és megkérni témavezetésre.

1. lépés: megírásra alkalmas téma keresése

Válasszon olyan témát, amelynek van kateketikai vagy evangelizációs jelentősége és Önt is érdekli. A következő célt tűzze ki maga elé: szeretnék alaposan utána járni ennek a témának, mert tudom, hogy nemcsak nekem, másoknak is fontos. Arra törekszem, hogy több szempontból bemutassam, mérlegeljem a vele kapcsolatos nézeteket, és így a katolikus tanítást árnyaltan és hitelesen tudjam bemutatni.

A megírás során olvasóként a teológus társait gondolja maga elé: tételezze fel, hogy az olvasó teológiai alapismeretekkel már rendelkezik, a szakkifejezéseket érti.

Jól gondolja át a témához való viszonyát, mert ennek a dolgozatnak nem az a célja, hogy a saját felfogását igazolja vagy másokat meggyőzzön. Ezt úgy kell megírni, hogy a tények és érvek magukért beszéljenek.

2. lépés: irodalom gyűjtése

Gyűjtse össze a témájával kapcsolatos magyar nyelvű irodalmat: ha nem eleve egy cikk vagy könyv keltette fel a téma iránt az érdeklődését, akkor kezdje a lexikonokkal, szótárakkal, össze-foglaló munkákkal (kézikönyvek, kommentárok). Ezután keressen a témáról szóló vagy azt érin-tő könyveket, könyvrészleteket, tanulmányokat, cikkeket. A már megtalált irodalomban mindig talál további irodalmi hivatkozásokat – lehetőleg ezeket is keresse meg.

Kötelező elem, hogy legalább egy idegen nyelven legalább három, a témával kapcsolatos irodalmat is fel kell használnia a dolgozatához.

3. lépés: dolgozatterv készítése és benyújtása (határidő: február 15.)

Lassan kezd összeállni a fejében, pontosan miről is fog szólni a dolgozata. Ha látszik, hogy túl nagy témába fogott, akkor szűkítse le azon belül egy részkérdésre vagy egyetlen/kevesebb szempontra.

Gondolja át, milyen lépésekben kívánja bemutatni a témát (lásd feljebb a kidolgozás lépéseit), ezt írja le (nagyjából ez lesz a dolgozatának a tartalomjegyzéke), és adja be a tanulmányi irodára a dolgozattervét, amely a következőket tartalmazza:

 1. Rövid bevezetést, amelyben bemutatja a témáját, megindokolja a téma jelentőségét
 2. A kidolgozás lépéseit: mikről fog szólni a dolgozata, hogyan fogja felépíteni
 3. A dolgozathoz felhasznált irodalmat (egy jegyzéket azokról a művekről, amiket gyűjtött és amikre támaszkodik a megírás során)

Ha még e tanév végén akar diplomát szerezni, akkor a dolgozattervet legkésőbb február 15-ig kell beadni a tanulmányi irodára. Ezután a Tanszékvezetők Tanácsa megvizsgálja, hogy a terv megfelel-e a feltételeknek, a téma (ebben a formában, ezzel az irodalommal, stb.) tisztességgel megírható-e, és kijelöl egy bírálót (ha van témavezetője, akkor általában őt).

Míg a döntésre (kiegészítő feltételekre, tanácsokra) vár, kezdje el a dolgozat részeinek kidolgozását. Nagyon figyeljen oda arra, hogy kövesse a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásait a dolgozat tartalmi és formai követelményeivel kapcsolatban. A tudományos világ különösen is kényes arra, hogy mások gondolatait, írásait csak a forrás megjelölésével szabad felhasználni – akár csak összefoglaljuk, akár szó szerint idézzük azokat. Ha a bíráló akár csak egy helyen is plágiumot lát a dolgozatban, azonnal vissza kell dobja!

4. lépés: a dolgozat benyújtása (határidő: március 31.)

Legkésőbb március 31-ig be kell adnia a kész dolgozatot. A bírálója ezután három héten belül elolvassa, és jegyet ad rá. Ha véletlenül maradnak a dolgozatban olyan hibák, figyelmetlenségek, amelyek miatt vissza kellene dobnia, vagy nagyon le kellene a jegyét rontania, akkor a bíráló még visszaadhatja Önnek a dolgozatot gyors javításra – ez esetben a javított változatot legkésőbb május 15-ig be kell adni.

 

2016 November 16 Hallgatók

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

(a válaszok az egyes témacímekre kattintva érhetők el)

 

Diplomadolgozatra vonatkozó határidők

Tézis/Dolgozatterv követelményei

Záróvizsgára vonatkozó információk

Tájékoztató az önköltségről

Tájékoztató a szakdolgozati tanulmányról (rövid képzésekre vonatkozó dolgozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első Olmützi Bioetikai Nyári Egyetemen Magyarországot, illetve főiskolánkat négy hallgató képviselte. Az egyhetes kint tartózkodásunk során a meddőség témakörével foglalkoztunk. A konferencia angolul folyt, hiszen lengyel, szlovák, román, osztrák hallgatókkal kellett megtalálni a közös nyelvet. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a világ népességének milyen nagy százalékát érinti a terméketlenség. A bemutatott adatok szerint minden hatodik nőt és férfit.

Hazánkban ritkán beszélünk a meddőség kérdéséről, holott közvetve vagy közvetlenül, de egyre növekvő számban érint bennünket és a környezetünket is ez a probléma. Olmützben betekintést nyertünk a meddőséggel kapcsolatos kutatásokba, megismerhettük a reproduktív orvostudomány aktuális állását, a termékenységet befolyásoló pszichológiai háttérmechanizmusokat, valamint a témával kapcsolatos egyházi álláspontot. Külön előadás foglalkozott a szülővé válás, valamint az örökbefogadás kérdésével. Az előadók igyekeztek minél kézzelfoghatóbbá tenni a problémát, így a különböző feladatokon keresztül kipróbálhattuk magunkat tőlünk látszólag idegen szerepekben, belehelyezkedhettünk mások élethelyzetébe. Személyes tanúsággal is találkoztunk, amikor egy édesapa elmesélte a kisfia örökbefogadásáig vezető utat.

A tanórák mellett kulturális események színesítették a nyári egyetem programját. A helyi egyetem tanárai vezettek bennünket körbe a városban, és megcsodálhattuk a környék templomait is. Ellátogattunk Kromerizbe is, ahol megtekinthettük a püspöki palotát.

Az Olmützben tapasztaltakra az Közép-Európai Bioetikusok Társasága (Association of Bioethicists in Central-Europe) által szervezett prágai konferencia tette fel a koronát, ahol tovább mélyíthettük ismereteinket. A hét során nemcsak tudásban, hanem szemléletben is gazdagodtunk, és ismeretségeket köthettünk. A következő nyári egyetemnek tavasszal főiskolánk ad otthont, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődő hallgatókat!     

Csonka Laura (V. évf.); Pintér Lilla (II. évf.)

         

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél