JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
Több évtizedes tapasztalatom, hogy azok az ismeretek, amelyeket valamilyen játékos formában is összefoglalunk, gyakorlunk és...

Bõvebben

SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI EGYETEMEN
SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI EGYETEMEN
A Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai Kara idén június 1-6. között rendezte meg a...

Bõvebben

Felvételi jeletkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola felvételt hirdet katekéta BA alapszakra és hittan...

Bõvebben

EGYHÁZTÖRTÉNÉSZEK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola ad otthont az Egyháztörténészek V. Országos Találkozójának május 24-25-én. A konferencia résztvevői idén a papne...

Bõvebben

Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
 
2018-ban is megrendezésre került az Opolei Nyári Egyetem, melyen főiskolánkat kilenc hallgató képv...

Bõvebben

Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató
Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató a DOCAT MEGJELENÉSE ALKALMÁBÓL az
MTA- PPHF VALLÁSPEDAGÓGIA SZAKMÓDSZERTANI KUTATÓCSOPORT, A VIGÍLI...

Bõvebben

Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása 2018-05-11!
Dobos László Tanár Úr Zsoltárok a műzenében című audiovizuális egyházzenei sorozatának következő  előadása május 11.

Bõvebben

Látogatás a tábori lelkészségen
Látogatás a tábori lelkészségen
április 24-én főiskolánk hallgatói tanulmányi kiránduláson vettek részt, melynek célja az MH 86. Szolnok Helik...

Bõvebben

Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség
Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség
 
Konferencia a teológus halálának 30. évfordulója alkalmából
Pécs, 2018. áprili...

Bõvebben

PPHF Nemzetközi Nyári Egyeteme
2018 április 9-13 között harmadik alkalommal adott otthont a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a PPHF Nemzetközi Nyári Egyetemnek. A kurzus a témája...

Bõvebben

JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI...
Felvételi jeletkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
EGYHÁZTÖRTÉNÉSZEK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató
Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása...
Látogatás a tábori lelkészségen
Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség...
PPHF Nemzetközi Nyári Egyeteme

Főiskolánk nappali tagozatos hallgatóinak beszámolói a tavaszi lelkigyakorlatról

2018 April 04

Főiskolánk nappali tagozatos hallgatóinak beszámolói a tavaszi lelkigyakorlatról

Meghallani a Lélek hangját – a főiskolai lelkinapról

Március 27-én a főiskola nappali tagozatos diákjaival lelkigyakorlaton vettünk részt, melynek a pécsi Szent Erzsébet Plébánia adott otthont. A lelkigyakorlat célja az volt, hogy a húsvéti szent három nap előtt kicsit elcsendesedjünk, és ebben a csendben meghalljuk a Lélek hangját. Azt gondolom, ez teljes mértékben megvalósult a nap folyamán.

Reggel imádsággal kezdtük a napot, majd elmélkedés következett a csendről, a döntésekről, valamint arról, hogy a létezésünk ajándék Istentől, aki mellettünk döntött. Az egyórás elmélkedést félóra csend követte. E csendben az volt a feladatunk, hogy egyedüllétünkben szólítsuk meg az Urat. A helyszín és az időjárás is nagyon kedvező volt ehhez, hiszen sétálhattunk a szabadban anélkül, hogy bárki és bármi megzavarna. A csendben hálát tudtam adni minden egyes testrészemért, kimondhattam az Úrnak, hogy elfogadom magam úgy, ahogy vagyok, és nem akarok más lenni.

Ezután újabb elmélkedés következett a döntésekről: tudom-e mi rejlik a szívemben? Ismét csend következett, melyet Jézussal tölthettünk el. További két elmélkedést hallhattunk, melyek rávilágítottak arra, mennyire függünk mások szavától, sokszor bízzuk másokra, vagy bocsátjuk szavazásra döntéseinket. Fontos, hogy merjünk önállóan dönteni, kockáztatni, és ne féljünk a változásoktól, mert Isten ura az életünknek.

Egy döntés legfontosabb kritériumai: mérlegre tenni, vajon a döntés, melyet meghozok, szeretetből fakad-e? Reményt adok-e vele? Tudok-e ezáltal többet adni Istenből másoknak? Kérjük mindig Isten segítségét a döntéseinkben, és mondjuk ki a legszebb imádság szavait: „Legyen meg a te akaratod”. A lelkigyakorlatot áldásos szentmisével zártuk.

Pintér Lilla

***

 

Megerősítés a döntéseinkhez – főiskolai lelkinap a Kertvárosban

Idei tavaszi lelkigyakorlatunkat nagyböjtben tartottuk meg, a kertvárosi Szent Erzsébet Plébánián. Az elmélkedéseket Tiringer Aranka tanárnő és Orova Csaba tanár úr tartották. Ezeket csendes egyéni elmélyülés, illetve páros beszélgetések, végül pedig közös megosztás keretében dolgoztuk fel. Az egész nap együttgondolkodásának középpontjában a döntések témája állt. Aktuális és minden hallgatót érintő kérdéskör került terítékre, hiszen a fiatal felnőttkor az, ahol igazán megtapasztalhatjuk döntéseink súlyát, és nem egyszer érezhetjük küzdelmesnek meghozatalukat.

Orova Csaba lelkiségi megközelítésből segített jobban megérteni emberi döntéseink jelentőségét, illetve Loyolai Szent Ignác gondolatmenetét felhasználva adott útmutatást a minél gyümölcsözőbb döntésekhez. Központi motívumként jelent meg a szív biblikus gyökerű, s Ferenc pápa tanításában is lényegi[1] fogalma: míg a hétköznapok során gyakran a felszíni meghatározottságainkat helyezzük előtérbe, végső soron és legfontosabbként mégis az számít, hogy mi, pontosabban ki lakik a szívünkben. Ez az „origó” ugyanis, amely minden döntésünk forrása kell, hogy legyen, s ezért fontos tudatos figyelmet fordítanunk e legbenső valóságra, melyet szívnek nevezhetünk, s ahol a Szentlélek szava van belénk ültetve teremtésünktől fogva.

Tiringer Aranka a pszichológia és mentálhigiéné szemszögéből közelítve nyújtott támpontokat a jó döntések meghozatalához. Többek között rávilágított, hogy egy-egy jelentősebb döntésünk alkalmával az ész és a szív egyensúlyban kell, hogy legyen, hiszen egyik aspektus sem hasítható le, egyiktől sem tekinthetünk el. Utólag pedig fontos, hogy ne kérdőjelezzük meg korábbi döntéseinket, s ha szükséges, korrekciót alkalmazva, illetve új döntésekkel változtassunk adott helyzetünkön.

A lelkinapon hallott két megközelítés egymást kiegészítve és gazdagítva jelent meg, s a közös megosztáson tapasztalt aktivitás is a téma relevanciáját és érdekességét támasztotta alá. A nap közös szentmisével zárult a plébániatemplomban, melyet Pavlekovics Ferenc plébános mutatott be, a zeneszolgálatban pedig hallgatóink vettek részt.

                                                                                                          Mohay Réka

 

[1] pl.: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150222.html

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél