Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciája
A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HITTUDOMÁNYI OSZTÁLYA, folytatva a korábbi hagyományt, idén is meghirdeti nemzetközi konferenciáját, mely immá...

Bõvebben

Jelentkezz a Táncoló Egyetemre!
A Pécsi Tudományegyetemmel kötött megállapodásunknak köszönhetően ingyen lehet jelentkezni a PTE égisze alatt működő Táncoló Egyetem kurzusaira!
...

Bõvebben

Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadássorozata
Folytatódik Dobos László Tanár Úr Zsoltárok a műzenében című audiovizuális egyházzenei sorozata. A következő alkalom január 12-én, pénteken 18 órakor ...

Bõvebben

A Biblia titkai - előadások a PPHF-PTE Szenior Akadémiáján
A Szentírás máig a világ legnépszerűbb könyve. A 2017/2018-as tanév első félévében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Szenior Akadémia keretei k...

Bõvebben

A bioetika és az ökumenizmus jövője - konferencia Olmützben
A bioetika és az ökumenizmus jövője
„A bioetika mint az ökumenikus együttműködés lehetséges terepe” címmel szerveztek december 7-én nemzetközi ko...

Bõvebben

Megjelent a főiskola legújabb kiadványa - Kövér Fidél: Iránytű az élethez
Dr. Kövér Fidél József 1903. március 2-án született az akkor még Sopron megyei Zsirán. Fiatalon belépett a premontrei rendbe, ahol kitűnő képzést kapo...

Bõvebben

Katolikus egyházi társadalom a 17. századi Magyar Királyságban - konferencia beszámoló
2016-ban a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézete megrendezte az Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században ...

Bõvebben

Szakmai kirándulások a Berényi Zsigmond Szakkollégiummal
Közössé váló múlt – a szakkollégium idei első tanulmányi kirándulásáról (2017. október 21.)
A főiskolánk keretében idén újrainduló Berényi Zsigmo...

Bõvebben

Megjelent a Doktoranduszok Országos Szövetségének konferenciakötete
Megjelent a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VII. Nemzetközi Teológuskonferenciájának kötete

2017. február 9-11. között került sor a Fiatal...

Bõvebben

Véradás a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán
2017. november 15-én került sor a már hagyományosnak mondható őszi főiskolai véradásra. A legutóbbi Országos Felsőoktatási Véradási versenyén elért el...

Bõvebben

Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciája
Jelentkezz a Táncoló Egyetemre!
Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadássorozata...
A Biblia titkai - előadások a PPHF-PTE Szenior...
A bioetika és az ökumenizmus jövője - konferencia...
Megjelent a főiskola legújabb kiadványa - Kövér Fidél:...
Katolikus egyházi társadalom a 17. századi Magyar Királyságban...
Szakmai kirándulások a Berényi Zsigmond Szakkollégiummal
Megjelent a Doktoranduszok Országos Szövetségének konferenciakötete
Véradás a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán

A bioetika és az ökumenizmus jövője - konferencia Olmützben

2017 December 11

A bioetika és az ökumenizmus jövője
„A bioetika mint az ökumenikus együttműködés lehetséges terepe” címmel szerveztek december 7-én nemzetközi konferenciát a csehországi Olmützben, melyen főiskolánkat Kovács Gusztáv és Ragadics Tamás képviselték. A Palacky Egyetem Szent Cirill és Metód Teológiai Karán megrendezésre került eseményre Lengyelországból, Magyarországról és Romániából érkeztek résztvevők.
„Az ökumenizmussal kapcsolatos viták hangsúlya az elvi kérdésekről egyre inkább a gyakorlati együttműködés lehetőségei felé tolódik” – jelentette ki Dominik Opatrný erkölcsteológus, a konferencia szervezője. „Ezért célszerű rákérdezni arra, hogy milyen különböző hagyományokon alapulnak az eltérő álláspontok, így a bioetika tudománya, valamint az egyes részterületek is gazdagodhatnak.”
„Az erkölcsteológusok különleges szabadsággal rendelkeznek, amikor bekapcsolódnak a mai bioetikai vitákba” - kezdte előadását Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora. A teológusok sajátos szabadságából fakad az is, hogy rendkívül nyitottá tehetik a bioetikai kérdésekről folyó vitákat. Megengedhetik maguknak, hogy nagy szabadsággal szóljanak az érintett kérdésekről, új témákat vethetnek fel, a teológia sajátos szemszögéből is megvilágítva a tényeket.
Annak ellenére, hogy a különböző vallások teológusai hasonló kifejezéskészlettel dolgoznak, gyakran elodázzák az alapvető fogalmak tisztázását. Robert Svatoň (Olmütz, Cseh Köztársaság) a katolikus-evangélikus párbeszéd kapcsán rámutatott: mindkét fél egyetért a keresztény antropológia biblikus alapjaival, de továbbra is fennállnak a különbségek bizonyos bioetikai kérdésekben, mint például a meg nem született élet védelme vagy az öngyilkossághoz való viszonyulás kérdése.
Piotr Morciniec (Opole, Lengyelország) további különbségekre is rámutatott: míg a katolikus felfogásban az emberi méltóság ontológiai sajátosságként értékelt tulajdonság, addig a protestáns teológia a méltóságra az ember értékességének eredőjeként tekint. Ez az eltérés kulcsfontosságú lehet az élet kritikus pillanatainak megítélésében, amikor az emberi méltóság különös módon védelemre szorul.
Stefan Iloaie (Kolozsvár, Románia) hozzászólása az ortodox egyházakra irányította a figyelmet. A Román Ortodox Egyház a kommunizmus bukását követően fokozottan szembesült az új kihívásokkal, fel kellett építenie álláspontját a bioetika kérdésköreiben. Erősen hatnak a külföldi, protestáns, illetve elsősorban a katolikus minták, ugyanakkor gyakorlati különbségek is megjelennek. A hívők elsősorban nem az egyházi dokumentumok alapján, hanem lelkipásztoraik, lelkivezetőik közvetlen útmutatásának segítségével tájékozódnak az életükre vonatkozó konkrét kérdésekben.
Jaroslav Franc (Olmütz, Cseh Köztársaság) a Kopt Egyház speciális helyzetéről beszélt előadásában. A koptok pozícióját és lehetőségeit erősen befolyásolja a muszlim környezet. Állásfoglalásaik változásának hátterében az erkölcsi életre vonatkozó iszlám tanítás átalakulása érhető tetten (például a béranyaság intézményével kapcsolatos nézetek formálódása).
Az egyházak – az erkölcsi tanítás mellett – a konkrét segítségnyújtás irányába is elkötelezettek. Ragadics Tamás (Pécs, Magyarország) egy hátrányos helyzetű dél-magyarországi térség kapcsán mutatta be az oktatás területén megvalósuló, eltérő katolikus, református és buddhista stratégiákat. „A multikulturális közegben, leszakadó csoportokkal végzett munka kapcsán fontos, hogy az egyházak munkatársai együttműködjenek más szereplőkkel. Azok, akik nehéz helyzetben vannak, gyakran eltérő értékrenddel és gondolkodásmóddal rendelkeznek, mint a segítők. A hatékony támogatás feltétele a különbségek megértése és tudatosítása.”

Írta: Dominic Opatrny

     

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél