PPHF Nemzetközi Nyári Egyeteme
2018 április 9-13 között harmadik alkalommal adott otthont a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a PPHF Nemzetközi Nyári Egyetemnek. A kurzus a témája...

Bõvebben

The Potentials of Ageing - Nyári Egyetem a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola immár harmadik alkalommal szervez CEEPUS nyári egyetemet, melyre öt közép-európai országból érkeznek hallgatók. ...

Bõvebben

Főiskolánk nappali tagozatos hallgatóinak beszámolói a tavaszi lelkigyakorlatról
Főiskolánk nappali tagozatos hallgatóinak beszámolói a tavaszi lelkigyakorlatról
Meghallani a Lélek hangját – a főiskolai lelkinapról
Márc...

Bõvebben

Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása 2018-04-13!
Április 13-án  Dobos László Tanár Úr Zsoltárok a műzenében című audiovizuális egyházzenei sorozatának következő  előadása.

Bõvebben

Találkozás Kele Pál atyával
Találkozás Kele Pál atyával március 20-án az Egyházismeret kurzus keretén belül tett látogatást a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán Kele Pál aty...

Bõvebben

Húsvéti szünet, Tanulmányi osztály és Könyvtár nyitvatartása
Az alábbi linken megtekinthető a tavaszi szünet időpontja, a Könyvtár és a Tanulmányi osztály nyitvatartása.
 
 

Bõvebben

Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása 2018-03-09!
Március 9-én kerül pótlásra Dobos László Tanár Úr Zsoltárok a műzenében című audiovizuális egyházzenei sorozatának következő február 9-én elmaradt elő...

Bõvebben

Beszámoló a Brixenben rendezett időskori konferenciáról
Az időskor szociális, etikai és spirituális kihívásai
A Brixeni Filozófiai-Teológiai Főiskola és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola közös kon...

Bõvebben

2018 Tavaszi Theolingua nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák a PHF-en
 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
 
                                                                                            ...

Bõvebben

Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
Hittudományi Főiskola felvételt hirdet BA alapszakra és MA szakokra, állami ösztöndíjas, nappali vagy levelező tagozatos helyekre!
Jelentkezési h...

Bõvebben

PPHF Nemzetközi Nyári Egyeteme
The Potentials of Ageing - Nyári Egyetem a...
Főiskolánk nappali tagozatos hallgatóinak beszámolói a tavaszi lelkigyakorlatról...
Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása...
Találkozás Kele Pál atyával
Húsvéti szünet, Tanulmányi osztály és Könyvtár nyitvatartása
Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása...
Beszámoló a Brixenben rendezett időskori konferenciáról
2018 Tavaszi Theolingua nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák a PHF-en...
Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára

A bioetika és az ökumenizmus jövője - konferencia Olmützben

2017 December 11

A bioetika és az ökumenizmus jövője
„A bioetika mint az ökumenikus együttműködés lehetséges terepe” címmel szerveztek december 7-én nemzetközi konferenciát a csehországi Olmützben, melyen főiskolánkat Kovács Gusztáv és Ragadics Tamás képviselték. A Palacky Egyetem Szent Cirill és Metód Teológiai Karán megrendezésre került eseményre Lengyelországból, Magyarországról és Romániából érkeztek résztvevők.
„Az ökumenizmussal kapcsolatos viták hangsúlya az elvi kérdésekről egyre inkább a gyakorlati együttműködés lehetőségei felé tolódik” – jelentette ki Dominik Opatrný erkölcsteológus, a konferencia szervezője. „Ezért célszerű rákérdezni arra, hogy milyen különböző hagyományokon alapulnak az eltérő álláspontok, így a bioetika tudománya, valamint az egyes részterületek is gazdagodhatnak.”
„Az erkölcsteológusok különleges szabadsággal rendelkeznek, amikor bekapcsolódnak a mai bioetikai vitákba” - kezdte előadását Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora. A teológusok sajátos szabadságából fakad az is, hogy rendkívül nyitottá tehetik a bioetikai kérdésekről folyó vitákat. Megengedhetik maguknak, hogy nagy szabadsággal szóljanak az érintett kérdésekről, új témákat vethetnek fel, a teológia sajátos szemszögéből is megvilágítva a tényeket.
Annak ellenére, hogy a különböző vallások teológusai hasonló kifejezéskészlettel dolgoznak, gyakran elodázzák az alapvető fogalmak tisztázását. Robert Svatoň (Olmütz, Cseh Köztársaság) a katolikus-evangélikus párbeszéd kapcsán rámutatott: mindkét fél egyetért a keresztény antropológia biblikus alapjaival, de továbbra is fennállnak a különbségek bizonyos bioetikai kérdésekben, mint például a meg nem született élet védelme vagy az öngyilkossághoz való viszonyulás kérdése.
Piotr Morciniec (Opole, Lengyelország) további különbségekre is rámutatott: míg a katolikus felfogásban az emberi méltóság ontológiai sajátosságként értékelt tulajdonság, addig a protestáns teológia a méltóságra az ember értékességének eredőjeként tekint. Ez az eltérés kulcsfontosságú lehet az élet kritikus pillanatainak megítélésében, amikor az emberi méltóság különös módon védelemre szorul.
Stefan Iloaie (Kolozsvár, Románia) hozzászólása az ortodox egyházakra irányította a figyelmet. A Román Ortodox Egyház a kommunizmus bukását követően fokozottan szembesült az új kihívásokkal, fel kellett építenie álláspontját a bioetika kérdésköreiben. Erősen hatnak a külföldi, protestáns, illetve elsősorban a katolikus minták, ugyanakkor gyakorlati különbségek is megjelennek. A hívők elsősorban nem az egyházi dokumentumok alapján, hanem lelkipásztoraik, lelkivezetőik közvetlen útmutatásának segítségével tájékozódnak az életükre vonatkozó konkrét kérdésekben.
Jaroslav Franc (Olmütz, Cseh Köztársaság) a Kopt Egyház speciális helyzetéről beszélt előadásában. A koptok pozícióját és lehetőségeit erősen befolyásolja a muszlim környezet. Állásfoglalásaik változásának hátterében az erkölcsi életre vonatkozó iszlám tanítás átalakulása érhető tetten (például a béranyaság intézményével kapcsolatos nézetek formálódása).
Az egyházak – az erkölcsi tanítás mellett – a konkrét segítségnyújtás irányába is elkötelezettek. Ragadics Tamás (Pécs, Magyarország) egy hátrányos helyzetű dél-magyarországi térség kapcsán mutatta be az oktatás területén megvalósuló, eltérő katolikus, református és buddhista stratégiákat. „A multikulturális közegben, leszakadó csoportokkal végzett munka kapcsán fontos, hogy az egyházak munkatársai együttműködjenek más szereplőkkel. Azok, akik nehéz helyzetben vannak, gyakran eltérő értékrenddel és gondolkodásmóddal rendelkeznek, mint a segítők. A hatékony támogatás feltétele a különbségek megértése és tudatosítása.”

Írta: Dominic Opatrny

     

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél