Hallgatói tájékoztatók (15)

A főiskola oktatóinak fogadóóra beosztása a mellékelt pdf dokumentumban megtekinthető!…
A rövid ciklusú (60-120 kredites) képzések bevezetésével a szenátus átgondolta…
A Hallgatói Önkormányzat szociális támogatás elnyerése céljából pályázatot ír ki…
2015 szeptemberétől az Oktatási Hivatal az állami ösztöndíjas hallgatókkal kizárólag…
A tanulmányi idő, tanulmányi feltételek, szociális támogatások tekintetében előnyöket élveznek…
Ez a cikk az újonnan (vagy újból) felvett, illetve átvett…
Tanulmányai 3. félévétől (kétszakos hittanár-nevelőtanár szakon 4. félévétől) minden hallgatónak…
Az abszolutóriumhoz szükséges krediteket általában a szakra előírt kurzusok teljesítésével…
Az alábbi hivatkozásokra kattintva megtekintheti a záróvizsga tételsorokat: katekéta szakirány…
A hallgatók által fizetendő díjak 2017. január 1-től (a TVSZ…
A felvett hallgatók a tanulmányaik kezdetén - legkésőbb a beiratkozáskor…
A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvétel feltétele, hogy…
A hallgatói jogviszony kérdése a tanulmányokon túl komolyan érinti a…
2010 October 06

Ki kaphat diplomát?

Mik a diploma megszerzésének feltételei? – Különös figyelemmel a legneuralgikusabb…
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél